Kvepiant gėle

Manam gyvenimi atsiradė
Tėp nelauktė ir netikėtė,
Tarsi pradėji krist lietaus lašė,
Kė danguj nėr nė debesėle.

Tarsi žvaigžde, nukritus iš dangos
Tu žvarbiu, šaltu gruodže naktį.
Tarsi gėle, pražydus nuostabė,
Katra žydėdam kartu skanė kvepi.

Ir aš tada neleido sau galvot,
Kad dėl Tavės pamesiu ašė galvu.
Kad sužavės many tie angela kerė,
Katrie dabar susuka mana galvu.

Ir aš dabar laimings toks es,
Kad retkarčės mato tu gėli,
Katra vilioj nuostabiu šypsn,
Katras many be gala pakerėje…

Gvidas

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Dvilyps jausms

Kok graž to moters pri bara,
Šviesiem plaukėm ir mėlynom akim.
Jos šypsen man iš prota vara,
Aš ju myl, kart ir nekenč…

Kėp nemylėt, jė ji many užbūre
Sava kerės ir šypsen plač.
Ir kėp ju kęst, kė ji many atstūme,
Nors ne žodž, bet leida tė suprast…

Aš jai sakio api dvulypi jausmu,
Bet atsaka iš jos neišgirdo.
Ji man sukėlė gilu skausmu,
Deja, aš jos širdės nesudaužio…

Gvidas

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

KĖ SKAUD

Praėje nieka nepasakis,
Skaud, lyg dūrį pajuto,
Karčios tiesos aš paragavis,
Svetings būt pavargo.

Lyg skersvėjė mėnts pravaike,
Viliuos būt vėl stiprs,
Užgniaužt pykčis ilgalaiks,
Pamėršt žeidžiančis jausms.

Paniekints, skurds želmo
Šešėle mest nedryst da,
Stokoj ryžta, tvirta stota,
Savivertes, suglebis da.

Krantė nuaštrintūs šiaurine vėje,
Nugairintūs skurdžios naktės,
Erškėčės kruvin krūtine
Ir vaizdė senų dienų.

Kazdienį duonų atsiminis
Ir meilės kalbų kažkad,
Tvirtė ir drasė pasiryžo,
Atlaist tylė, paslapč.

Svetings būt nenorėjis,
Patyris pragara kančių,
Puikybes klystelės nuėjis,
Viliuos būt žmog.

Užgniaužis laimes kibirkštėlį,
Sutryps saulėts diens,
Kė skaud nelaikyk vėlė,
Palaisk unt keturs pusis.

KėKad

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

BANDO SUPRAST

Ein tak unt amžinybės gelmį,
Sustot sonk, a gal tesiog nenor?
Bando suprast dalių, kelių sava,-
Ein tak unt amžinybės gelmį.
Sonk vienam surėnkt trupins būtės,
Įmėnt mįslį, užrašytų laiką vėjų…
Ein tak unt amžinybės gelmį,
Sustot sonk, a gal tesiog nenor?

KėKad

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Tuoj aš Jum či pasakys
Kodėl man tėp ger!
Sugrįžo aš gi į Biržs,
Kur širdela sãl.

Či vis mana ežerėlė,
Močiutėlas, kaimynėlė,
Či tas pats mažiutis daržs-
Dvi bulvelas, vora karsts.

Kėp paliko – tėp ir rado!
Tik medeliū pasigedo…
Biški daras nebejauk
Apsitvert gal’ tvor man jau?

Nu, bet kip jau ti bebūvi,
Man vistiek či ger!
Viens berželis, mato pūšį,
Yr žmonelė gyvus dar!

Verute

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Atvažiavo aš in Biržus
Pasijuto kep pamišus.
Kas te Biržė?Kas či daras?
Kas ti par žaidims karavs?
Keist šnek tie biržiečė
Nu ne tep kep panvežiečė…
Pagyvens kažkek met
Įsisuko in verpet.
Sužinojo karvės olų,
Alos skonį gan malonų
Yr pils labė graži stovi miestą vidury,
Aplink ežers tyvuliuoj,
Muset pilį kažkad saugoj.
Šitep visks či patika,
Kad ėmio ir pasiliko.
Labė žmonis či geri,nuoširds ir paprasti.
Visadu paklaus kū tūjė,kep gyven,kavs pasiūlys.
Noret patys pamatyt?Atvažiokit aplunkyt.Gal ir jum patiks kep man..
Pasiliksiat či ilgam.
Biškį tarmį nužiūrėjo,
Gal ne tep kažkas išėja.
Nors iš Panvežia pati,
Bet tik Biržė man kraujy!

Sonyte

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

ATMĖNT VERT

Mum skyr laikmečė, dienos, minutės,
Bet gyvs ir brangs troškims laisves,
Taur bendryste įsvajot, vedant unt pergals –
Žmogos, Tautos, Gimtines lab.

Širdės plakima ritms gyvs, karšts,
Kryptėng mūs gyvenimą kelė ir ryžts,
Atmėnt vert nudienos rutino,
Kam buva lemt atsibust naujo aušro.

Vaikė šios žemės esam kekviens,
Mum jung žodžė brungūs, plakant šėrds,
Darbė, Tėvynės meila ir likima vingė,
Duotybį kurt bendrų esam pakviest vės.

Suvokim, į gatvs išeit drįskėm šėndė,
Iškelkėm vėliavs, neslėpkėm savastės,
Nors plėšys, pergamentų senų, laiką vėjė,
Atmėnt vert, – Lietuvu, tikrė!

KėKad

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

TU, GIMTINĖ MAN ESI.

Biržai, Biržai mana krašte,
Vabalninkai netolies.
Tai gimtinė mana miela,
Jos pamiršti negalės.

Šis miestelis labė mažs,
Jis senė manoj širdy.
Su baltais bažnyčios bokštais,
Kylančiais dangun aukštė.

Či gatvela – Balia Sruogos,
Nuvingiuoja miesteliu.
Į skverelį pasilsėti
kvieč prie žydinčių žiedų.

Tu gimtine, tu manoji,
Tu vienintela esi.
Neiškeis ir neparduosiu,
Visad saugosiu širdy.

Deimantė D.

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Vasarų, rudenį,
Žiemų, pavasarį,
Biržuos orelis būn fantastišks.

Živilė Č.

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Astrava tylts nors ir byr,
Bet žmogelė ein,
Neigriūn bet užkliūn.

Živilė Č.

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!
« Ankstesnis puslapis