Visi 2018 m. dalyviai nuo naujausio iki seniausio:

Sustok, saulėlyd, unt sen upės liept
I paveizėk, kėp bėg Tatuls upels
I ti tad gal supras
kėp meta lek- kėp vien dien.

Nė tol, nė art no Biržų miest
Čė gyven mana senele ir tėva
I ašė čio gymio i gyven Biržų rajoną
Pakrašty- prė ups Tatuls krant

Tep lek i lek,vis į priek dienas
I tėp jo pralėk- net šimts metų
Taig tėp būva i tėp bus....
Bebrė statė i statys sauv būstynes-
Namus ont Tatulas krant.....

Bebrė
Paskelbta 2018-07-31 23:07:40

ILGESYS

Kėp ti būt, jeig nebūt
miesta, kurs mani augina

Kėp ti būt, jeig neošt
šimts i da kel ąžuol€

Kėp ti būt, jeig palikt
vienu spalvu. Baltu.

Kėp ti būt, jeig negint
pilies tvirtūs kaln€

Kėp ti būt, jeig neatmint
liūdns vagons un bėgių

Kėp ti būt, jeig išskrist
paukšč€ iš Širvėnas

Runytė
Paskelbta 2018-07-31 23:07:03

Išrove duntį,
oi kėp sop.
Galėja būt
da geriau,
ale ašė
banhukina
prisirijau.
Išrove duntį,
oi kėp sop....

nendrė
Paskelbta 2018-07-31 16:14:52

Tėviškėlan parlėkus

-Ti kų darė, mergaičk?-
paklausė vakar atėjis.
-Jėtus, kėp ger ger
tėviškėlan parlėkus.
-Užsuks da pas tavi,
bus kur aks paganyt.
O dabar lak lak,
klapata daug,
tėviškėlan parlėkus.

nendrė
Paskelbta 2018-07-31 16:04:01

Naujs

Viskų sukladavok bilekėp
duonas, dešras, pamodora.
Skan labė .... karštavok
užbarstyk da pipyra.
Nesvarb, kad panašė
tu darė.

nendrė
Paskelbta 2018-07-31 16:03:32

Kožnam savs likims...
Činai gimio, šič ir užaugo.
Basom kojom lakščio Pastaunykan.
Lak tas dienas, vaikyste praeja, neber ku šaukt Mamyte...
Atrod da vakar riše man keli, ejam krautuven pirkt cukierku,
A daba apžela takelis, nesimata basu mana pedu.
Va ir mislij koks žmogs es durns,.
Ki mažs, nor užaugt,
A ki didels ir laiks koks sunks
Nores vaikysti prišaukt.
Kožnam savs likims unt šia svieta,
Matyt Dievulis šitep visku suredis.
Kažku po pasauly blaška,
Kits sedž tylom runks sudejis.
A kep ger terp savu pabut.
Nesvarb kur ruzoj, iš kur grįžis butum,
Su jem skan ir duonos plut.
A pas babu da kvep žaliom rutom...

Aše
Paskelbta 2018-07-30 17:58:34

TĖVO KALVĖJ

Myl aš sava kaimų Rimgails.
Aš čėnai es užaugis, gimis.
Vis manį čė pažįst,
Mat aš es kalve Alpono sūns Rimis.
Per visų kaimų kels ėje.
A visė prė pat kele
Tėvs kalvį turėje.
Kalvė priekals per diens skumbėja,
A aš buvo tėva mažasė padėjėjs.
Tėvs ne tik kauste uors, arkls, vežims.
Da remonts visokios žemės ūke tekniks:
Ratė,ratelė, sprandžinavos,
Plūgai, grėbelkos ir akėčios.
A aš da remontuot nemokėjo,
Ajau ardyt baisiai norėjo ir galėjo.
Bet tik šnipštokan įdėjis
Gvintavojo šriubs ir mutarks.
Unglių,vandene prinešt, žaizdran orų pūst
Tai va toks buva vaika darbs.
Bet ir klapata del manės tėvs turėje,
Mat ir gelažį labai karstų čiupinėjo...
Ir gerų daiktų prė šmirgele prikišis,
žiurėjo, kaip žiežirbos tykšta.
Ir kai žaizdra ugnin smalos ipil,
Tados baisiai juodi, juodi dumė kil.
Tados ir vaiks bun juods, kaip is peklalės,
Tokiam reikėt žabelės per kelnelas.
A kai užpil salietros
kalvė niekam neliek vietos.
Daug zbitkų, kvarabų es pridirbis.
Va ir patkavs visas paėmis,
Ant durų uknoliais buvo jas prikalis
Nu ir jaučios kėp gražių kumialy pakaustis.
Va senelis Cibs murmėja ilgė;
Nugi girdi griausmas, Alponė
Velnių priėdis tava padėjėjs
Ir vėl man kišenė karštų mutarkų pridėj.
Tai va tokie mana prisiminimė.
Ir vis dar trauk kaip magnets
Tėva kalva ir ja runkom nukaltus
Daiktė gelažinė.
Din-din din-dan kalve skumbėdava
Ta gražiaus man vaikystes melodija.
Ir te visada many skumbės,
Kadė ir kėp gyvenima kelė nuves.

Alpono Rimis
Paskelbta 2018-07-30 10:40:57

BIRŽŲ PIJOKĖLIAMS

BERNUŽĖL KO AIMANUOJ?
TARP KOJELIŲ NEBESTOJ.
PYLNS PYKČE IR PAGIEŽOS
GALVO KAPTAS DIDS BRIEDS

JEI PATS ES MĖLYNOS
DREBANTS BIRŽŲ BESOTS
TAU NĖR NĖ IŠEIGINĖS
KASDIEN LANKĖ SMIRDALYNĖ.

NU GĖRIMA SKYSTS TAU PROTS
BERNUŽĖL TO ES BEPROTS.
LAIKS PAGYDĖT SMEGENYNĖ
O NELANDŽIOT SMIRDALYNĖN.

SU TOK SAVA BAZAR
VAIKŠČIOS NET SU FANAR.
KAI ŠĖRDI JAMS SKAUDĖT
DRAUGĖ NEBELĖKS PADĖT.

TAD RAMINKS PIJOKĖLI
KOL DA KELS MATAS
TAU BERNELI BOS NUKLOTS
BAMBALINS TAKS.

JEI IR ŠITS NEDAAIN
AIK PAS ABRAOMO
KĖRMELOS IŠGRAUŠ SĖDYNĖ
BOS TAVA PAGUODA.

Valyte
Paskelbta 2018-07-28 13:03:56

GASPADINE VESELĖJ

Mana mamula ger gaspadine,
vir i zacirkų , i cibulinę.
Skanė gamin visoks patrovs,
todė veselėj buva gers vadovs.
Žiurstų turėj mamula visokių,
bo jaunieji jai tep atsirokuodav.
I už skanių palindricų,
i už cukierkų padarytų.
Ašen mėgo veseliot
i prie broma strakaliot.
Gera buva va tadu
vaks aš buva, o daba...?

Naktela
Paskelbta 2018-07-27 13:08:21

MANA GIMTINE

Virš ežera jo skleidžs rūks:
taks balts , lengvs i purs.
Lyg skraisty būt mun matulą
numezgus i užmets unt pečių.
Kažku tol mana mintys nuklyst,
nors ašen stov unt tilta i esu či
či mana krašts - mana BIRŽA
sušukt mun noris visu jėgu.

Naktela
Paskelbta 2018-07-27 13:08:03

A BUVA TĖP

Tėp či buva daug seniau:
Sėdi baba unt zuslaną
čyravoj punčiakų,
kesely tė siūlai varts
anis katins vart.
Gers vaizdelis pasakyset,
bet aš tep nemano.
Buva sunks laika tadum,
kadu baba mana gyvena.

Naktela
Paskelbta 2018-07-27 13:07:11

O.D.

Vakars karšc.
Man užpuola o.d.
Bic išvaike perkūnij ir liec.
Kėp či yr?
Kožn dien karšt ir karšt.
Kė lyj liec,
Žedn vakar baisė puol man o.d.
Sėdž ir mislyj!
Kad pakaks či rašyt visoks nieks.
Vakars karšc.

JulijaSima
Paskelbta 2018-07-27 13:03:34

Kėp ašė norėč...

Kėp norėč, kad šindė palit
Ar pasnigt žied-s obelių
Ir, kad saula pašviest, kviet-k sužydėt
Nuostabiausėm žiedėm pri namų.
Da norėč, kad ras iš pat rytą atgaivint man kojs,
Kėp sidabra karolė nukrist unt labė
Navatnė sugalvotų minčių.
Ir norėč, kad iš nauje žola sudigt,
Sužydėt serbints raudons
A paukštela sod sugiedot daug naujų
Ligi šiol negiedotų giesmių.

Kėp ašė norėč, kad šindė palit...

JulijaSima

Paskelbta 2018-07-27 13:02:48

Saula laidžes.

Palėna saula laidžes
Už lungą vakarynę.
Kok graž man šito vasar
Ir kok man graž gimtine.
Paukštelė čiulb sutūpy
Unt obelės šakų.
Pagauk tu šių minuty
Ir tūkstunty kitų.
Man valė vis lun-g,
Kad vakarų matyč.
Pagaut norėč aš šytų vakarų
Ir patūrėt jį už sparnų.
Pagaut norėč aš šytų vasarų
Ir tūkstunty kitų.
O tu pažėk par vakarynį lungų
Kėp gražė Biržos saula laidžes.
Palėna, palėna
Kėp patekėjims saulės iš rytų.

JulijaSima
Paskelbta 2018-07-27 13:02:18

MANA BIRŽĖ

Nemažs mana kelia gabals nueits
Ir daug takų išvaikščiot po Biržs.
Bet visąlaik širdy aš džiūgauj kėp vaiks,-
Kė Biržų vėliav virš pilies stoga plaikstas.

Džiaugiuos, kad gyvenu, kad šič aš esu
Ir kad mana lemt šitoj žemės vietoj būti.
Mano, kad tėp mąstė ir tu,
Jei jau kartu keliaujam per šių būtį.

Ir niekur aš nenor išvykt iš sava krašta,-
Juk saula, mėlyns dangus ir či yra,
Many či moke vaikščiot, moke rašta,
Či man gražiaus biržietišk šneka.

Žino, kad man užvis mieliaus gimtieji Biržė -
Tas mažs lopinėlis Lietuvos.
Melsvom vilnim Širvėn širdį šilda,
Iš či aš gaun sielė atgaivos.

Či mūsų dvi upelas: Apašč ir Agluon
Lyg dvi sesulas susitarį plauk ežeran.
Iš tola švieč Biržų piles kuorė,
Mus kvieč grįšt visus savan kraštan.

Todėl kur būč, eič, kų beveikč,
Mintim sugrįžt į sava mažu miestų.
Į niekų jum, gimtieji Biržė, neiškeišč,
Nors ir gražiausės pažadės viliotų, kviestų.

Petunija
Paskelbta 2018-07-26 19:16:21

Biržėm

Myliam mės sava gimtų miestelį,
Šlam či liepos, kaštonė linguoj.
Aukštos aglės, pušialės parymi,
Žydž kvėtkelė – gražybe bujoj.

Činai pils da atamen senovį,
Radvilų gal ti dvasios klajoj,
A gimnazijoje mandrūs jaunuolė
Šič po mokslų pasaulį skrajoj.

Myliam mės savo gimtų miestelį,
Debesėlė plauk melsvūs dangui,
Gi skumbėjims varpų tartum saka –
Ner geriau kėp biržiečių šaly.

Či banguoj Apašč,
Vinguriuoj Agluon,
Ežerė du oš –
Biržų miestų puoš.
Vakarine Žar

Katrina
Paskelbta 2018-07-25 10:42:02

MANO VAKARAI

Dangs liepsnoj vakarais,
Debesėl rausv plauk,
Karštų saulals bučinių
Žeme lig rytą lauk.

Ras ant žiedų ir žolės,
Ras basas kojs atgaivin...
Nieks taip neguodž širdes,
Kėp sugrįžims į gimtin.

Miels upeliuks plauk,
Pilks grumsteliuks pakely,
Žals pavasario lauks-
Visks širdy,atminty.

Grįžt ir jausmė ir veidė,
Grįžt ir meilės žodžė,
Deg ir liepsnoj vakarai
Mielom jaunystes rožem...

Rudens vyšnia
Paskelbta 2018-07-23 17:28:56

MEILĖ

Meilės nebūn vienišos,
Meilės nebūn ir be gal,
Meilės nebūn kaip žiemos,
Ji nesušal ir į led.
Mylem mišks ir lauks,
Mylem upels ir pievs,
Mylem ir dains Lietuvos,
Mum šis kraštels yr miels.
Mylem mes dirbt ir dainuot,
Mylem svajot,grožį kurt,
Kad mus mintym ir jausmais
Meilė krūvon vis subūrt.
Meilės nebūn vienišos,
Ji nenutink ir netyč,
Net ir paukšteliai dainuoj
Meilę vakar ir iš ryto!

Rudens vyšnia
Paskelbta 2018-07-23 17:28:32

ČIA AŠ GYVEN

Kėp man apdainuoti
Šį kraštų mieliausių,
Kėp meilės įdėt
Ir žodžių gražiausių.
Ein krant Agluonėls,
Gul pilks akmenėls,
Ir džiaugs man akels
Gražum tėviškėls.
Apašč į Širvėnų
Vingiuoj,įvingiuoj...
Iš džiaugsmo širdel
Dainom apdainuoj.
Bangels ežerėlyje
Nuo vėjo sugūr,
Geriaus ir mieliaus
Širvėna mum jūr!
Aplink apsdairyk-
Vandens daugumėls!..
Kilučių puselėj
Yr kits ežerėls!
Radvilų pils miest.
Ir Astravs tur rūms.
Visi džiaugs ir stebs,
Kas šičia atkliūn.
Yr mylims šis krašts,
Čia žmonės mieliaus.
Gerai paklausykit-
Mes šnekam gražiausė!

Rudens vyšnia
Paskelbta 2018-07-23 17:28:09

Vis ties api alų

Tėp, biržieti, reikals yr,
Paklausyk, būk tikrs vyrs.
Sakat, Biržų als geriauss,
Jis skaniauss ir stipriauss.
Tėp, aš nieką nesako,
Bet kų dara als mato!
Als jum smegenėls tik suk,
Mints negers visoks jis bruk.
Geriat, siaučiat, uliavojat,
Plikom dupcėm musikuojat.
Tėvė, močios ger be saika,
Nebežiūr ir sava vaikų.
Bais į šventį kokių eit,
Gal ti girts koks ir nusmeigt.
Griūnat, rėkiat, šūkaliojat
Ir nekalts žmogels koliojat.
Raudat tad: „Kodė aš viens?“
Nes tu sėd su al per diens!
Stokis, eik ir dirbk kažkų,
A nelauk tik pašalpų!
Būk tu žmogs ir nebegerk,
Viskų tu gerė pasverk!
Oi, biržieti, tik nepyk,
Reik juk tiesų pasakyt…

Nėr Či Ką!
Paskelbta 2018-07-22 19:14:40

Biržų mergela

Lauk mergela bernužėlia
Iš netol, iš Kupiškėlia.
Jie kermošian susitika,
Viens kitam labė patika.
Mėlinake, ilgakase,
Tokią grožę nieks nemate!
A bernels, kėp ąžuolėlis:
Stiprs, aukšts, ne piemenėlis.
Kėp dažnė laiškelė skrida,
Niekur niekur nenuklyda.
Raše: „Myl, aš grait atjos,
Vienu tik tavį myluos.
Tu rugegėla laukų,
Tu gražiaus man iš visų!
Pasipirš, tu mana būs,
Nerėks vargt, tau sunkė triūst.
Gaspadors toks nesimėta,
Ret tokių ant visą svietą!“
Patikėja ir mylėja,
Verpia, aude, netingėja.
Ruošia kraitį ir svajoja,
Skrynion abrūsėls tik kloja.
Vienų naktį jis atjoja,
Nieks nemate, nedaboja…
Plauks pagloste, pamylava,
A išjodams pamojava.

Raud mergela gražuolėla,
Ried jai sūr ašarėla.
Jų palika bernužėls,
Jauns ir greits, lyg sakalėls.
„Ot, korone daba lauk!!!“-
Tėvs ir motinėla šauk.

Sup naktim ji kūdikėlį,
Raud ir sop jai širdužėlį.
Juk žadėja- nepaliks,
Meila jų per amžis liks…

Nėr Či Ką!
Paskelbta 2018-07-22 19:14:03

Biržė būva, Biržė bus!

Biržė būva, Biržė bus,
Biržė niekad nepražus!
Puola mum, net švedė, rusė,
Ot ti buva Biržėm triūsą!
Atsistatem, atsigavam
Ir daugio nebekariavam.
A daba či labė graž,
Lyg kurortan či daug maž.
Ežer gulbės vis pliuškens
Ir untytės sau kedens.
Mėrs fontanų mum padare,
Ot gerė žmogels pavare.
Galiam pilį aplankyt,
Su lektuvės paskraidyt.
Kėp ger Biržos mum gyvent,
Savą plecių či purent!
Či daug medžių, daug gėlių,
Daug labė šviesių žmonių.
Či dund žeme, jinė žiojas,
Biržė tėp turists vilojas.
Bet... či yr ir minusiukų,
Nelabė jau gražučiukų:
Muravankį reik tvarkyt,
Jų gražesnį padaryt,
Daug ligoninėj „audrų“,
Daug seselų ti piktų...
Ai... atlaiskim ir nepykim,
Gražis Biržs mes VIS statykim!

Kas netinget ir kas noret,
Galet či gyvent ir orė!
Kėp ti bus, kėp nebus,
Bet biržiets nepražus!!!

Nėr Či Ką!
Paskelbta 2018-07-22 19:12:48

R Y T S

Saulės spindulėlis pro pušely braunas
Budin iš miega snaudžiančs paukštels
Šitokė balselė!Kėp jėm šitėp gaunas?
Par kels oktavs išraliuoj dainels.
Apkabin sauly pilks debesėlis
Ir nustoje šildyt šilts spindulys,
Pakrapnoj letutis un žalių pasėlių-
Žemy jau kunkin letos troškulys.
Undene nemate žemela seniausė
-3-
Par graitė sudžiuva miežė ir kvečė
Kažkur pas kaimyns prilyje tėp gausė
Led ne led nukrita pas mum kel lašė.
Atsiger bitela iš rasos lašele
Tyra undenėle ,kėp krištols skaidros,
Praved untela unčiukų pulkelį
Tėp ir nugargen,toj į upį droš.
Tik žiogs ilgakojis supojas un smilgos,
Smuikel pagroj natom įvairiom,
Vaivorykšte nutese tiltų tokį ilgų,
Tėp gražė nutape septyniom spalvom...

Sodžios Liepela
Paskelbta 2018-07-22 19:10:40

M A N A TURTS

Mana turts yr ne pinigs,
Mana turts yr namė.
-2-
Letuvos šalalės dungs,
Mūsų girios ir laukė.
A už vis svarbiaus man Biržė
Gražs miests či tikrė
Biržų krašts miels širdžė
Mielos upės,ežerė.
Či gimio aš ,či užaugo
Ir senatve jau či pat,
Man I sąmonį įauga
Meila Biržėm-vis to pat.
Mana turts yr Biržė
Mūsų parkė,paupė,
Pasivaikštė beržų biržė,
Ram,ger-či namė…

Sodžios Liepela
Paskelbta 2018-07-22 19:10:07

V A I K Y S T Ė S P R I S I M I N I M Ė

Aš da pamen tos vaikystės laiks,
Kė buvo da visė mažs vaiks.
Kė lakstydavo po led sukaustytų Rovėjų
Ir bijodavo,kad nepargriaut man vėjė.
O ta leda buva toks slidums
Ir kėp stikls būdava skaidrums,
Kad matydavas vis upės augmenij
Aš stebėdavos,kad upė yr lapij.
Kėp po unden gal augt zolytės?
Kėp be ora gal plaukt žuvytės?
Ir man buva visks tėp įdom,
Nors su led ir susidauždavam kaktom.
Agi žiemos būdava tėp šaltos ir snegingos
Tė ne tėp,kėp šės laikės letingos.
Būdava tėp gausė sning ir sning,
Kur dės kojų-čiut ne iki pažastu nusming.
Tė va tokė mana tė prisiminimė
Unkstyv vaikyste,Ageniškis,Buginė,
Ti gyvena mana seneliukė,
A Rovėjos nendrės buva man žaisliukė.

Sodžios Liepela
Paskelbta 2018-07-22 19:09:16

Tolumo seno trobele
zils senels rimte gyvena.
dirba zeme uk dabina
i panels trobo vadina.

daug mergelu tenai buta
bet ne vien neuzsibuta.
nes dabe per daug kamava
leke net sune skalena.

kas senel daugiau belika
tik sedet dumot pri plyta.
daug svajoje daug primaste
bet palika pliks prie basle

Valyte
Paskelbta 2018-07-22 19:08:08

Radvilų meškos

Vire, kepe, kila dūmэ,
Ūže, gaude dvara rūmэ.
Či svečiam meškutės šoka,
Ponam buva daugal' juoka.

Meškos šoka či prė stala,
Patrepsėja, pakrypava.
Zukė sukas unt grindų,
Mene bild nuo jų pėdų.

Unt stalų kepsnė garava,
Meškos sveč's či aptarnava.
Ponam tik šiurpэ nuvėje,
Radvil juokės ir streksėje.

Biržys' jov meškų nelika,
Cirkam jos geriov pritika.
Stoga kupols nėt linguoj –
Meškos dviračės važiuoj!

Apvine Spurgs
Paskelbta 2018-07-18 21:15:27

Stebuklings cvings

Šokė puikūs, poros mainos,
Daug jaunima, skamb ir dainos.
Tėp norėč', kad aš ir tu
Šoktumėm visad abu.

Unt tavį kэ žiūr' iš tola,
Tu gražiaus' už viss atrodэ.
Prė tavį kol' ašė prein,
Kits pakvieč' ir šokt' jov ain'.

Tėp kėp mislijo, išėje –
Unt manį jy pažiūrėje.
Kėp tik skelb' merginų šokį,
Klaus' jy man', ar cvingų mok'.

Jos meilums manį pagava,
Nesuprunt aš jausmą savą.
Nor' jos runkų deln' turėt',
Unt akels tik jai žiūrėt'.

Akys jos kėp ir ugnełεs,
Uždeg meila man širdełы.
Kėp no vyna apsvaigo,
Kų kalbεt', nebežino.

Sarmatlyvs labэ buvo,
Šokdams kojų sumaišio.
Jy mėgina prisiglaust',
Aš no jos artuma raust.

Tu gražiaus's man' es' kvėtkelis,
Pirms pavasare žėdelis.
Tava žvilgsnis labэ miels,
Nedalyk tu je visiem.

Kэ dungы mirgės žvaigždełεs,
Nežadėk kitam runkełεs.
Aš lydės' tau lig namų,
Aušru kol' nušvis rytų.

Prė vartelių jos atėjem,
Išsiskirt' nebenorėjem.
Koksэ gražs auksinis ryts,
Stebuklings ir nematyts!

Apvine Spurgs
Paskelbta 2018-07-18 21:15:06

Mūsų Biržэ

Koks miels mum šits Biržų mėstelis,
Kertela Šiaurės Letuvo.
Či auga tėvэ ir senelė,
Ir aš šitaj vietε gimio.

Dvi upės apjuos' mūsų miestų,
Lelijos či žydž' undeny,
Laivelė unt ežera supas,
Sen pil's mūsų miesta širdy.

Prėš daugalį daugalį metų,
Kur Biržų derling' yr laukэ,
Či gil' jūr apsėms žemį buva
Ir plauke medinė laivэ.

Del' ta mūsų žemė daug klinčių,
Prė Biržų yr gipsa kalnэ.
Išplaun jį či požeme upės,
Atsiver' urvэ, ežerэ.

Tok' graž' mūsų krašta kertela
Iš Kirkilų bokšta aukštэ.
Blizg undo kėp melsvos akełεs,
Kэ saułεs apšvieč' spindulė.

Prė Radvilų rūmų tvirtovės
Suvein mūs biržiečių kelė.
Jy primen garbingų senovį,
Kur mūsų pramint' či takэ.

Mum Biržэ – brungiaus' to vėtela,
Vaiks sava sukvieč' gan dažnэ.
Gyvenam kėp sesės, brolalė,
Vis' esam ir būsim činai.

Apvine Spurgs
Paskelbta 2018-07-18 21:14:36

Priėje uogos
Špuokų sužeists sods kraujuoj
Saldžiarūgštis ors

Či ašė
Paskelbta 2018-07-12 21:36:47

Klėtkine suknele

Klėtkine suknele gatvėj suplazdėje,
Kadais mamos, dabar dukros.
Į pasimatymų ji vėl skubėje.
Klėtkine suknele gatvėj suplazdėje,
Alyvų garbanos vilnije vėjyj.
Pasikeite laikė, bet neišėje iš mados.
Klėtkine suknele gatvėj suplazdėje,
Kadais mamos, dabar dukros.

Či ašė
Paskelbta 2018-07-12 21:36:29

Mėnesienos sapns

Virš sena miesta sapns leidžias,
Mėnule valtį ežers sup.
Nukrita vien žvaigžde į gelmį,
Spindėje auks žvynė žuvų.

Galings garss skamb mėnesienoj –
Riaumojims liūtų įdresk tylų
Lyg staugtų vilks miegant Gediminui.
Ar išsipildys pranašyste žyne?

Užsnūds pils sauga paslaptį Perkūna –
Baltuos mūruos – dviejų širdžių plakims.
Jaunavedžių auk tvirčiaus sien virta,
Parauda pilnats ir dinga debesy.

Įsiklausyk – ginklė sužvang tarsi prieš mūšį,
Jaunates ašmenys pasrūv sidabr,
Bet sklaidas kerė sutemų.
Tik koklių krosnyj rusens žarij pernakt...

Virš sena miesta saule kyl,
Nusimet ežers skraistį rūka.
Ten, kur žvaigžde nukrita, atras lelijų –
Jau nebe sapns, o stebukls.

Či ašė
Paskelbta 2018-07-12 21:36:12

žeme kvep' kėp liets
a dongs kėp rogė da nesudygė
saula užkrita ož miška
ė pro juods medžių kvarbatks
sonkias nakt's ė rūks
nuskęst lakštingala ė šonu lojims
ė gandra lizds ont medżia vėršūnės
ė žvirblė vos vos kvėpuoj nejudėdam' po pastog'
išplauk' so mėnesia valtel i irias
par šito patvinusio pavasaria sutemo
mana dieduks, i dieduka tėvs
mana probabute i jos mam
vės didžė susėrūpėns
ka ramybės net spo smertės
jiem vis nė i nė
nogi atsiprašo gent's mieliaus'
aš tik nuotrauks babos albom' pakilojo
vyrė, žėkėt' kor matas Smėlgių bažnyč'
a moterės sekėt pask Pabiržės varpa aido
prisiriškėt tė sava valtels
ė palaukėt kol pabaigs
šits juods pavasare atmintės vando tekėt'

Asta
Paskelbta 2018-07-12 18:27:57

Kels (Kelias)
(šiek tiek sarkazmo gaidelės)

Kirdonys, Pabirže ir Birže
Gražiausis kelią ruožs
Katras man brungs.
Čė tek Upyte pro mana kaimynu Vytį
Ir Pabiržės bažnyč
Kur vės(visi) amžės sustypi,
Par švėnts pasipuošs ir piln
A paprastų dienų - musėt nelaiming...
A Biržų pils ir bažnytėla
Nė maž nepasikėly.
Čė vykst gražiausios švėntys Letuvo
Atvykst ir latvė uliavot.
Atavež silkės ir aulinių
Ka galėt braidyt, alos prigėry po maklyny.
Janonis plevesuoj pačiam centry
Galėtų daug kų pasakyt,
A ja tas nams, katras pri švesaforą
Da stov ir bus budai ilgai kėp Karvės Ola...
Tė kū čė bekalbėt, geriau jam skapstų ir ain ravėt...

Mergaičk.
Paskelbta 2018-07-10 19:27:27

ALOS KELS

Viska yr po sauli,
Daug kelių pasauly.
Vien asfaltuot,
Kit da žvyruot.
Tiktai Biržė išskirtinė
Či kelė ti neeilinė,
Alos kels per Biržs ved
Viskų roda, viskų men.
Apsidairė ir pirmyn
Kels ein vis tolyn.
Či Likėnė ir smardone
Pasitink mus malonė.
Ti kur karve duobėn krita
Po šiai dienai neišlipa,
Net paminkls dėl jos stov,
Aplankyt turistai nor.
Ir barsuka gyva būt
Tiktai imt ir įgriūt.
Net ir Iev ti įgriuva
Pasiroda, kad stor buva.
A Druseikė basūs laksta
Smėls, žvyrs po kojom traška.
Ir tilčiuks neblogs da stov
Ti žvejot biržiečė nor.
Kirkilė no bokšta matas,
Ežerėlių bangos plakas.
Alos kels vis vingiuoj,
Visus šauk ir vilioj.
Praša visus pakelaut
Ir alučia paragaut.

Širvėnos gulbė
Paskelbta 2018-07-08 18:38:36

Gimti namai

Užžėlė brungus gimtinės takė
Žiūr unt keliu tušt namė
Lunguos juoduoj tamsum
Šveselės žiburio nebėr.

Senė jau palikt namė
Žmonės jau nebegrįš čionė.
Išlūžį obelės dejuos ir nesupras
Dėl ką neraik niekam jos obuolių.

Sulinks liep prė namų
Drebėdam lauks vasaros audrų,
Kad vėtros nenulaužyt šakų
Palikt jinai tadum be žiedų.

Aplaist nams ir tuščs šulnys
Vandenia iš ja nieks nesems.
Kažkadum paliks tik pamatė
Činai gyvenusių žmonių aidė.

Saliutė
Paskelbta 2018-07-07 13:10:27

Atskrisk

Atskrisk klajunė paukšti
Iš tumsos eglyna
Atskrisk pavargis ir sušalis
Atnešk tujen man gerų žinių.

Pabelsk snap unt lungų
Nuramink, kad rytojs
Išauš su saul ir viltim,
Kad visks pasikeis unt gerų.

Nevaikštants ims vaikščiot
Nekalbants vėl kalbėt.
Kur tujen klajunė iš eglyna
Maž pasiklydė tamsio girio.

Saliutė
Paskelbta 2018-07-07 13:09:56

Padainuok

Padainuok tu man dainų
Senų dainų jaunystės dienų
Lai primins melodij laikų
Kė buvau dar jaun ir žval.

Sužvarbusių širdį sušilds
Melodij guos ir graudins
Nuried ašar skruost raukšlėt
Jaunos dienos nėkad nesugrįš.

Padainuok, tavės aš prašo
Apie mūsų jaunystį ir kaimų
Baltė žydinčs ievs prė upės
Lakštingalų giesmes vėlė vakar.

Atrodis, kad trumpė sugrįžo
Unt jaunystį kė laiming buvo
Nesugrįš, bet dėku už dainų
Jegum tu padainuos man jų.

Saliutė
Paskelbta 2018-07-07 13:09:26

Mojav

Vierij ar nevierij,
bet pats gražiausis suvejims yr mojav.
Či ne šėpsou žmones pasikeminėt atain,
a gražių gesmių Marijas garbė pagedot...
Moterys gražiom nagutkam, žiponais,
margais undarokais pasipuošį,
pravd ir vyrai no jų neatsiliek,
čistai nusiskūtį, čebats nusivaksavojį,
skubin zuslans statyt,
bus daug žmanių, visus sodžs suveis.
Šilt. Vaikai jo basničiom laksta,
žiūrėk ir vasar či pat...
A Zasytes gražums, vis kėp iš pieną plauks,
žundai raudon, kasas stariausias,
kūd ir ties, išsitimpus kėp drat, žegnojas.
Nešpėtns kaimą zenkis Vincę
naujų dziegarių roda,
ans musėt gerų čirvonsų kaštuoj,
gal kur nukancijis myslij, ne kitėp.
Marę tė kėp unt spačerą atėja,
nė kantičkas, nė ražončią su savim,
už durnų galvų - kojam pakūta,
gvolt išlakia namo atsinešt.
Akurat ir senosias Likienes atait,
skarelą klėtkom, gražė išprocit,
bet jo pat nebepain,
abejos runkos po lazdų pamačij.
Visus mojavs pragulėja,
iš didelas akvatas užsimetę,
ais ir gatav, gal jo paskutinį kart...
Prisistatę On ir Adeliutę no Šulnių,
dobrs kavalks kelią jom, žvakių atsinešę,
gal no pačias grabnyčias prisizapostijį.
Ir glaunioj gedork atvažiava,
praitų nedėlių gedoja pre nabašniką,
tė turavoja visus giesmis,
a balsus jas tė kėp skripkas raud,
visi ašarom tadom apsipyla.
„Pamačik, Petrut“, saka man bab,
aš tik užsimerk,
vis sava kūn jauč iškilmingų adinų,
uodž rasotų alyvų smokų,
mato švintas Marijas aks.
Ir palaidž, kėp paukštį iš savą dūšias giesmį,
pradžio nedrūsė, paskio vis garsyn ir garsyn.

broške
Paskelbta 2018-07-07 12:43:55

Patrov

Mūsų purvinas kojas
po numintų padlagų begioja,
a kėp gi kitėp? Kiaurų dienų laukan,
nevalgį, pa daržs, pa griovs...
Sulakiam gryčion, bo jo vakars lip lungan.
Na žydinčių pievų
parain matute su milžtuv pieną,
pakvimp vasilkam ir vasaras šien,
ded mėrlį nuskalbtų ir koš blešynėn,
bus valgyt varškes, rūgštą pieną, gretines,
kates spatkelin pil šlakelį,
šėpan pastatą pilnų kanelį.
Sėdam už stalą akim išpūstom,
su puodkilia ryz gaunam kupron,
prunkšdamūs lakiam runkų, kojų mazgot,
preš valgymų turiam parsižegnot.
Bliudeliai pilnūs pripiltūs pieną,
trupinam duonų - kaki vakarienę!
Danytę paskrudus, pagardyt kmynais,
penelis kvėp lauką vedrynais.
Pamyslik, jakias mundrystes,
tik piens ir duon,
a šitak patrov, valgam kėp ponai,
tokią skanumą nigdi negavi,
kėp kaimiškas čiupkas namuos paragavi.
Ležiuvį gal praryt, šaukštai tik skumb,
"a vej kas? nepliurpkit piln burn",
baras matute, a veids jas šypsas,
ružav saula kavojas už mišką,
tėp ger unt dūšias, kad daras net graud,
akys jo merkias palinds pa kaldr,
matute apklosta, galvelį paglosta,
sapnų karalystę -
saldi kėp čiupk no stalą
mūsų vaikystę.

broške
Paskelbta 2018-07-05 23:11:37

UNKSTUMS

Kokė tumsūs medžė
Vidury naktelės,
A kė dairės
Padungė nėr nė žvaigždelės…
Jau gaidžė užtrauke giesms sava
Tuoj tekės saulala,
Vėl sakysim –
Diev, padėk mum.
Ir tam katras unksčiausė
Pradės darbelį.

Monika
Paskelbta 2018-07-05 11:20:13

BŪK ŽVALS

Kė ais par ulyčių
Nesidairyk, vaikel,
Bu gal koj užkliut
Už trinkelių
Ir pargrius kėp netyč,
Bet ir po ratės,
Vaikelėl, gal pakliūt.
Tėp, tėp – raik akuratnė
Par gatvių ait
Ir draug patart,
Kad aitų žvals,
Kad nežioplinėtų,
Nu tvarkingė.

Monika
Paskelbta 2018-07-05 11:19:54

VAKARĄ GRAŽUMS

Kė šešėlis bus ilgs
Ir bent keli jie
Kris po medžės,
Žiūrėk unt vakarą
Saulalį –
Jinė tuoj ais miegele
Tinai už mišką,
Ir po laikele gera
Atkeliaus drungs rūks.
Jisė sava baltės sparnės
Apdings vis gėlals
Kur unt pievos,
- nu tadum
Nors ir bėk braidyt
Po rūkų,
Nes jisė vietom šalts,
A vietom šilts.
Bet tadum koks gražumėlis.

Monika
Paskelbta 2018-07-05 11:19:34

Puiks miests

Radvil pilį mum pastate,
A Tiškiaučius dvarų.
Ką tik Biržė nepamatė
Per daugybį metų.
Bėga metai, Biržė auga
Vis labiau gražėje,
Vienų dienų vis pamatė
Ir nusistebėje.
Koks gi puiks tas Biržų miests!
Kiek daug viską yr!
Ir fontans, basų taks,
Ir berželė svyr.
Upės tek, Širvėn banguoj,
Žeme griūn ir als putoj.
Kur pažiūr - vis gražyn,
O biržiečė vis puikyn.
Audž linų, kep duonų,
Ger alų ir dainuoj.
A da šok ir vaidin
Ir turists pavaišin.
Jėgu nesat Biržos būvy,
Atvažiuokit būtinė,
Pažiūrėsit kų nematy,
Neužmiršit amžinė.


Širvėnos gulbė
Paskelbta 2018-07-04 20:44:12

BABULĖS UNT SEIMŲ!

Babulytės ateity tikrė nebesnausim,
Aisim, šliaušim, agituosim
Ir mandats unt seimų gausim.

Seim pinkiolek kamitetų,
Daug ti sedimųjų vietų,
Lietuv gal nenubednet,
Jeg šešioliktų pridet.

But babulių kamitets,
Sąžinings, darbšts ir kiets,
Intirnetan nenaršysim
Ir noselių nekrapštysim.

Seim yr daug šaunių vyrukų
Su barzdom ir be barzdų,
Gal koks prikabiaut pri mūsų
Gal ne viens, o net ir du.

Su runk visiem pamojuosim.
Ir unt seimų išvažiuosim,
Unt garbingų šiltų vietų,
Unt babulių kamitetų.

Mūsų galvos – ne podynes,
Ir liežiuvis apsitrynis,
Pataisų sukursim greit,
Kėp be vyra apsieit

Rita
Paskelbta 2018-07-03 14:16:37

BABUTĖS VARGĖ

Labė pigs pienelis,
Kam vargt babutė –
Ji ilgė nemislijs
Pardave karvuti.
Sunk gyvent kaim be pienele,
Tad nusipirka babute
Jaunutį oželį.
A kad ji pradėt duot penelį,
Rek jai surast da žilų oželį.
Paraše skelbimų, visų klausinėje,
Toke barzdoče nieks neturėje.
Kas da problem – ožių nieks netur!
Babute pri kompa unt skelbims žiūr,
Ožkelės gymini jeg nor pratęst,
Reik su kompa padėjim problėms spręst.
„Draugė ieška draugių“ – skelbimė mirgėje,
Toke babutė nebereikėje.
Reikėja oželia ožkelei sava,
Bet toke nieks nereklamava.

Rita
Paskelbta 2018-07-03 14:16:03

Mana akimis
Papasakos jum istorij mažu
Varyket į Biržs matyset kep graž...
Kur bepažvelgs kiekviens kampels
Gėlytės žydi, kiekviens krūmels.
Paėjis už centra tur Biržė tiltų ilgiausių
525 metrą tikriause.
Ein juo ir sąla širdela
Da Astrava rūmė matyti iš gala.
Koks grožis ir kok erdvė!
Romantikas norias ir mylėt amžinė...
Galvojo kū veik či žmones?
Gyven kep visi...
Ir grož džiaugias nesuprasdami.
Da yr bokšts toks šali Kirkilų
Bišk kanoj reik juo palipt,
Bet nebaisu.
Kep saka viską po truputį, bet yr Biržuos kur pabūt.
Ir aš nuo šita grožia apsvaigo,
Tad Biržuos ir pasiliko.
Sakykiat kū noret,
Bet Biržė tobul!

Sonytė
Paskelbta 2018-07-03 11:23:43

PASAK APĖ RASŲ

Sek sek pasakų:
Vienų naktį
Žiogs smuika stryk
Menulį užkabyna.
Sidabra šukes
Žemėn pabyra...
Dar rytų
Žolėj spindėje...
Vis jas mate,
Vis jų norėje,
Bet tiktė saula
Susirinkt sugebėje...

Vietine
Paskelbta 2018-07-02 17:41:54

SKREND LĖKTUVĖ

Virš Biržų vis skrend ir skrend lėktuvė:
Į Londonų, Stokholmų ar Berlynų...
Tu neišskrisk! Nereik lauktuvių!-
Aš pavaišins tavį bulbinės blynės.

Su kuo tu nor? Su varšk, o gal su spirgės?
Grietienės, obaliankos šaukštų kitų dėkis!
Vėliau praeisim senom gatvelėm Biržos,
Širvėnos liept, jei dar turėsim spėkos...

Navatnūs žmonys šiče pasiliki,
Tos mūsų Biržos, kur vaikyste dūka...
Draugelė sen kavoj tų sava plikį,
A juodūs unčekė panų išbluka...

Tė tegu skraida tė lėktuvė kėp karvelė !-
Aš čė laimings ir tur daržiukų bulbų.
Šeštadienės mės kaimiškoj pirtelėj
Šnekuče uzbonėlį daram bul- bul...

Vietine
Paskelbta 2018-07-02 17:41:34

Vasaris, vasar

Vasarį vyrava visaliaudine vienybe:
Valstiečių valdž vadina Vilniun-
Viltingė vilnije valstybes vėliav...
Visur vis viešėję, valgę
Vėdars, vyniotins, vindytų vištų...
Vegetarė- vinigrėtų, voverušks.
Vieni vyn, visk vaišinas-
Vėliau velnė vaidenas...
Vasarų vijurks vėjs viešpatauj.
Vej volunge vėjų
Vinkšnų viršūnėm,
Virp vingiorykštės, varnalėšos.
Vasaros vėsiom valandom
Vorė voratinklis verp-
Vaivorykštės vizijų.
Vorė vardės visokės
Vamplinėj visur,vėdinas,
Vidurnaktį violetinės virst...
Vanagė, varnos, varnėnė varžas,
Vikrė vag visoks vertybs:
Vyšns, viščiuks,
Vilkė- veršiuks.
Vienkiemiuos vapsvos, vabzdžė
Vargin visus vaiks:
Verk, vaists, vitamins vartoj...
Vasarų vestuvių vajs vykst-
Vietinė viengungė vyrė ved,
Visur veseliotojų volvo važinėj,
Vakarės valsas vinguriuoj...
Vazonuos veš verbenos,
viržė, vasilkos...
Viškum visur viešpatauj vasar!

Vietine
Paskelbta 2018-07-02 17:41:11

BAB

I. Aik gryčio, bab šauk'. Plocinė išvire!
Iš puoda gars ain, tarp puoda kunkuliuoj.

Su spirgės, be spirgų, bab siūla,
A kad nor' - rygtygė su grietin'.

Bab pasilenk' pri mana lėkštes,
ir ašė nebežino, kas tėp baisė skanė kvep'-
ji ar plocinė.

II. Bab ain par kiemų.
Dobrė palyja.
Bab skin rabarbarų,
a mana runkoj liek ras.

III. Mielinė blynė kamaro unt stala.
Blyns vienam vaik, blyns kitam vaik,
ir šitėp petelnė dūgst tik vasaros vakars.

KadomTadom
Paskelbta 2018-07-02 13:43:59

Papasakos jum istorij mažu
Varyket į Biržs matyset kep graž...
Kur bepažvelgs kiekviens kampels
Gėlytes žyd,kiekviens krūmels.
Paėjis už centra tur Biržė tiltų ilgiausių
525 metra tikriause,
Ein juo ir sąla širdela...
Da Astrava rūmė matyt iš gala.
Koks grožis ir kok erdvė!
Romantikas norias ir mylėt amžinė.
Galvojo kū veik či žmones?
Gyven kep visi...
Ir grož džiaugias nesuprasdami.
Nuein prė pilės pasivaikšta
Įlend ežeran jei labė karšt.
Pavalget nuvara į"Alos kelių"
Ti restorans ir labė gers.
Kep saka viską po truput,
Bet yr Biržuos kur pabūt.
Ir aš nuo šita grožia apsvaigo,
Tad Biržuos ir pasiliko.
Sakykiat kū noriat,
Bet Biržė man tobul!

Sonyte
Paskelbta 2018-07-02 11:57:48

BRUNGIAUS ĖR MYLIMIAUS MANA MAMUNYT!

Tamst švyt – kėp dangoj Saulala, žyd – kėp daržel Rūtiala,
Ėr kvep – kėp rugine Duoniala,
No sukės – kep darbšt Bitiala…
Daugiau gal ėr nėr tokios – kėp, Tamst Motulėla.

Tamstos mėlynos akialės – kep Tėviškės Linelė,
Tamstos ger širdiala – nors prė žaizdos dėk…
Dainavė man lopšins malons ėr
Skaitė man pasakėls įdoms.
Kė Tamst, Matušėl, tok es – man labė patėnk.

A kas išmokina pagarbos ėr mandagumą,
Visor gražumą ėr visad gerumą?
Tėk, Tamst Mamut, vis meil ėr dail, juokiong ėr lionksm –
Kėp šita Lietuvos Šėmtmeče V-A-S-A-R-Ė-L-A!!!
A ko mokėję Tamstos ronkialės – labė sonk besuskaičiuot…

Oninių liepužė
Paskelbta 2018-07-02 11:57:25

Akimirk

Kė vakara saula bučiuoj ežera krants,
Kė debesys tango pasiner į bangs,
Kė kvaps gaivalings užvalda Tau nasrs,
Tik tad Tu pajunt,kok akimirk galing.


Kė vakara mėlis apglėb Tavi smarkė,
Kė vando im žaižaruot labė spalvė,
Kė širdį priglaudž Tau vakara vėjs,
Tik tad Tu suvok, kok akimirk žaving.


Kė dien jau paskęst pilkam horizont,
Kė tyl palaiming paglosta Tau pečs,
Kė jausmė iš širdės im veržtis unt viršų,
Tik tad suprant,kok akimirk prasming.


Neringaitė
Paskelbta 2018-06-29 23:15:50

Karštis

Dūst bite.
Džiūst rūtos.
Da vakaris stengias
Vėsų jom atpūst.

Net nepjauts džiūst
Dobiliuks prė uosią,
Laumžirgis užsnūda
Užliūliuots upės.

Tvankum, dušnums,
Gal tyl prėš audrų?
Gal sulauks bitute
Atsigaunant žiedų?

Vantos laps
Paskelbta 2018-06-28 11:20:25

SKYRYBOS

Prigėris alučią
Gatavs kaimyns.
Po griovs išmėtytūs
Batė ir dviratis.

Či nieką nebuva.
Ni plėše, ni žude.
Tik smarkė apdujis
Neberand namų jis.

Griovy kėp žvėrelis
Įgriuvis užmiga,
Virš galvos tik linguoj
Kiečė ir smilgos.

Namuos pasiliki
Vaikė ir žmon
Pralauke lyg rytą
Pražuvusią vyrą.

- Trauk jį perkūns, -
Pasipiktina žmon,
Ir išlėke Biržos
Duot vyrų skyrybom.

Šitėp žūst šeimos...
Ni tėvą, ni vyrą,
Be pavyzdžią likis
Nebemok gyvent vaiks.

Vantos laps
Paskelbta 2018-06-28 11:19:45

Mana Biržai

Či Astravą dvars,
pilis Radvilų,
či tašks šiauriausis,
či aš gyvenu.

Či tek Agluon,
Širvėn banguoj,
skanė kvėp duon,
sesutes dainuoj.

Či als Žaldoką,
či įgriūvų žemę,
či groj ir šok
jauni ir pasenę.

Či šnekų navatnių
išgirsi pabūvys,
či "labs" nesaką,
či saką "kų tūjė"?

Klausučė, Kilučė,
Papilys, Vabalnyks,
či namai namučė
ar pons, ar pliks.

Či mylimūs Biržai -
mažiutis šmatelis visas Letuvas,
man jokę paryžė
ir jokias amerikas jų neatstas !!!

broške
Paskelbta 2018-06-25 11:11:51


APĖ KŲ MISLIJ, MAMUT

TAVA RONKOS, MAMUT,
STERBLĖJ SUDĖTOS,
A ŽVILGSNIS TOKS MIGLOTS
PRO LUNGŲ KLAIDŽIOJ.
SAKYK, MAMUT,
APĖ KŲ TU MISLIJ?
GAL MINTYS LAKSTA PO PIEVS JAUNYSTĖS?
GAL MINTYS‘E DAINUOJ
KART SU KAIMINKOM SAVĄ,
KĖ SUSIRINKTDAVAT PRĖ SUPYNIŲ
VAKARĖS BERŽYNAN?
GAL MINTYS‘E KOJOS
DA ŠOK GEGUŽINĖJ,
A TAVĮ PRĖ KRŪTINĖS
GLAUDŽ BERNIOKS,
PIRMOJ MEILA,
IŠ GRETIMĄ SODŽIOS?
NEAŠAROK, MAMUT,
GI MĖS ATAISIM, ATLĖKSIM,
KAD NO SLENKSČIĄ
VĖL VISĖS MUM
IŠVAŽIUOJANT
PALAIMINTUM ŽEGNOJANT.
A TU NESIKLAUSĖ...
VIS ŽIŪR PRO LUNGŲ.
TAVĖS ČI NĖR.
TU TI –
PRĖ BERŽĄ...

VANTOS LAPS
Paskelbta 2018-06-21 22:15:23

Primen

Graž pils, skans als,
Da įgriuvos karstinės.
Tuom ir garss
Šits krašts Lietuvos...
Biržų krašts,
Ašė ir pats es šiči gimis.
Šitam krašt ir žmonės
Kitėp šnek:
Jė išmet balsis,
Nukand žodžiam galu,
Bet kė kitur
Išgirst aš Biržų šnekų,
Apsal man širds,
Kas primen man gimtinį.
Man to tarme
Grąžin į Biržų kraštų,
Kur primen man ragaišį,
Mamos kepts bundels,
A kokiu skaniu
Virdava ji zaptį,
Katros dabar norėčio
Unt ragaišę užsitept...

Gvidas
Paskelbta 2018-06-21 11:12:07

Kvepiant gėle

Manam gyvenimi atsiradė
Tėp nelauktė ir netikėtė,
Tarsi pradėji krist lietaus lašė,
Kė danguj nėr nė debesėle.

Tarsi žvaigžde, nukritus iš dangos
Tu žvarbiu, šaltu gruodže naktį.
Tarsi gėle, pražydus nuostabė,
Katra žydėdam kartu skanė kvepi.

Ir aš tada neleido sau galvot,
Kad dėl Tavės pamesiu ašė galvu.
Kad sužavės many tie angela kerė,
Katrie dabar susuka mana galvu.

Ir aš dabar laimings toks es,
Kad retkarčės mato tu gėli,
Katra vilioj nuostabiu šypsn,
Katras many be gala pakerėje...

Gvidas
Paskelbta 2018-06-20 12:03:38

Dvilyps jausms

Kok graž to moters pri bara,
Šviesiem plaukėm ir mėlynom akim.
Jos šypsen man iš prota vara,
Aš ju myl, kart ir nekenč...

Kėp nemylėt, jė ji many užbūre
Sava kerės ir šypsen plač.
Ir kėp ju kęst, kė ji many atstūme,
Nors ne žodž, bet leida tė suprast...

Aš jai sakio api dvulypi jausmu,
Bet atsaka iš jos neišgirdo.
Ji man sukėlė gilu skausmu,
Deja, aš jos širdės nesudaužio...

Gvidas
Paskelbta 2018-06-19 11:04:59

KĖ SKAUD

Praėje nieka nepasakis,
Skaud, lyg dūrį pajuto,
Karčios tiesos aš paragavis,
Svetings būt pavargo.

Lyg skersvėjė mėnts pravaike,
Viliuos būt vėl stiprs,
Užgniaužt pykčis ilgalaiks,
Pamėršt žeidžiančis jausms.

Paniekints, skurds želmo
Šešėle mest nedryst da,
Stokoj ryžta, tvirta stota,
Savivertes, suglebis da.

Krantė nuaštrintūs šiaurine vėje,
Nugairintūs skurdžios naktės,
Erškėčės kruvin krūtine
Ir vaizdė senų dienų.

Kazdienį duonų atsiminis
Ir meilės kalbų kažkad,
Tvirtė ir drasė pasiryžo,
Atlaist tylė, paslapč.

Svetings būt nenorėjis,
Patyris pragara kančių,
Puikybes klystelės nuėjis,
Viliuos būt žmog.

Užgniaužis laimes kibirkštėlį,
Sutryps saulėts diens,
Kė skaud nelaikyk vėlė,
Palaisk unt keturs pusis.

KėKad
Paskelbta 2018-06-17 12:19:07

BANDO SUPRAST

Ein tak unt amžinybės gelmį,
Sustot sonk, a gal tesiog nenor?
Bando suprast dalių, kelių sava,-
Ein tak unt amžinybės gelmį.
Sonk vienam surėnkt trupins būtės,
Įmėnt mįslį, užrašytų laiką vėjų...
Ein tak unt amžinybės gelmį,
Sustot sonk, a gal tesiog nenor?

KėKad
Paskelbta 2018-06-15 15:48:57

Tuoj aš Jum či pasakys
Kodėl man tėp ger!
Sugrįžo aš gi į Biržs,
Kur širdela sãl.

Či vis mana ežerėlė,
Močiutėlas, kaimynėlė,
Či tas pats mažiutis daržs-
Dvi bulvelas, vora karsts.

Kėp paliko - tėp ir rado!
Tik medeliū pasigedo...
Biški daras nebejauk
Apsitvert gal’ tvor man jau?

Nu, bet kip jau ti bebūvi,
Man vistiek či ger!
Viens berželis, mato pūšį,
Yr žmonelė gyvus dar!

Verute
Paskelbta 2018-06-06 14:06:28

Atvažiavo aš in Biržus
Pasijuto kep pamišus.
Kas te Biržė?Kas či daras?
Kas ti par žaidims karavs?
Keist šnek tie biržiečė
Nu ne tep kep panvežiečė...
Pagyvens kažkek met
Įsisuko in verpet.
Sužinojo karvės olų,
Alos skonį gan malonų
Yr pils labė graži stovi miestą vidury,
Aplink ežers tyvuliuoj,
Muset pilį kažkad saugoj.
Šitep visks či patika,
Kad ėmio ir pasiliko.
Labė žmonis či geri,nuoširds ir paprasti.
Visadu paklaus kū tūjė,kep gyven,kavs pasiūlys.
Noret patys pamatyt?Atvažiokit aplunkyt.Gal ir jum patiks kep man..
Pasiliksiat či ilgam.
Biškį tarmį nužiūrėjo,
Gal ne tep kažkas išėja.
Nors iš Panvežia pati,
Bet tik Biržė man kraujy!

Sonyte
Paskelbta 2018-06-04 17:41:30

ATMĖNT VERT

Mum skyr laikmečė, dienos, minutės,
Bet gyvs ir brangs troškims laisves,
Taur bendryste įsvajot, vedant unt pergals –
Žmogos, Tautos, Gimtines lab.

Širdės plakima ritms gyvs, karšts,
Kryptėng mūs gyvenimą kelė ir ryžts,
Atmėnt vert nudienos rutino,
Kam buva lemt atsibust naujo aušro.

Vaikė šios žemės esam kekviens,
Mum jung žodžė brungūs, plakant šėrds,
Darbė, Tėvynės meila ir likima vingė,
Duotybį kurt bendrų esam pakviest vės.

Suvokim, į gatvs išeit drįskėm šėndė,
Iškelkėm vėliavs, neslėpkėm savastės,
Nors plėšys, pergamentų senų, laiką vėjė,
Atmėnt vert, - Lietuvu, tikrė!

KėKad
Paskelbta 2018-06-03 22:31:50

TU, GIMTINĖ MAN ESI.

Biržai, Biržai mana krašte,
Vabalninkai netolies.
Tai gimtinė mana miela,
Jos pamiršti negalės.

Šis miestelis labė mažs,
Jis senė manoj širdy.
Su baltais bažnyčios bokštais,
Kylančiais dangun aukštė.

Či gatvela - Balia Sruogos,
Nuvingiuoja miesteliu.
Į skverelį pasilsėti
kvieč prie žydinčių žiedų.

Tu gimtine, tu manoji,
Tu vienintela esi.
Neiškeis ir neparduosiu,
Visad saugosiu širdy.

Deimantė D.
Paskelbta 2018-06-03 22:30:47

Vasarų, rudenį,
Žiemų, pavasarį,
Biržuos orelis būn fantastišks.

Živilė Č.
Paskelbta 2018-06-02 11:40:38

Astrava tylts nors ir byr,
Bet žmogelė ein,
Neigriūn bet užkliūn.

Živilė Č.
Paskelbta 2018-06-02 11:39:57

Balt bažnyč pat gražiaus,
O šaly aikšte mieliaus.

Živilė Č.
Paskelbta 2018-06-02 11:39:28


Viso: 70 dalyviai/-ų