2019 Konkurso Laureatai

Konkurso DIENORAŠČĖ laureatai!

Kas či? Dienoraščė biržiečių. Skelbiam apdovanojims ir laukiam švintė sekmadienį!

Biržų rajono savivaldybės ir tarybos nariai išrinko tris labiausiai patikusius pasakojimus:

Vis‘ biržiečė dirb ir dainuoj – Alfredas Naktinis (Adas Kietis).

Visadu čiasas – Celina Mikalauskienė (Nida). 

Pirm dien sostinėj – Ramunė Indriliūnienė (Saulė).

*

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ komanda daugiausia balsų atidavė:

Buva lapkrits – Indra Drevinskaitė-Žilinskienė (Saldaine).

*

Muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Landsbergienė prizą skyrė už gražia papiliečių (kupiškėnų) tarme parašytą:

Tekstą apie Strazdelį – Celina Mikalauskienė (Nida).

*

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka gražiausiu tekstu išrinko pasakojimą:

 Subatvakaris – Liuda Prunskienė (Gesė).

*

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto komanda labiausiai dienoraščio žanrą atitinkančiu paskelbė:

Vienų vasaros dienū – Birutė Šukauskienė (Birutė).

*

Lietuvos radijo žurnalistė Inga Janiulytė už gražų pasakojimą ir autentišką kalbą rinkosi:

Buva lapkrits – Indra Drevinskaitė-Žilinskienė (Saldaine).

*

Poetė, rašytoja, filosofė Aušra Kaziliūnaitė už puikiai užrašytą tarmę ir nuo vaikystės pažintus jaukius žodžius įvertino:

Pirm dien sostinėj – Ramunė Indriliūnienė (Saulė).

Nor paporint tikrų atsitikimų – Vanda Krikščikienė (Kaimo babute).

Vis‘ biržiečė dirb ir dainuoj – Alfredas Naktinis (Adas Kietis).

*

Poetė, rašytoja Sara Poisson už aktualumą, kalbos pokyčių atskleidimą, humorą pastebėjo:

Vienų vasaros dienū – Birutė Šukauskienė (Birutė).

*

Poetė Rita Venskūnienė už tai, kad „labė gražė aprašytųs darbai žmogelių“, prizą skyrė:

Vis‘ biržiečė dirb ir dainuoj – Alfredas Naktinis (Adas Kietis).

*

Aš, konkurso organizatorė Rugilė Audenienė, išsirinkau eksperimentinį pasakojimą:

Kas aš tok’ es? – Ignesa Žygelienė (Lape Snape).

*

Daugiausia skaitytojų susidomėjimo „Facebook“ sulaukė šis tekstas:

Gyvenims kėp dien – Sonata Kaminskaitė (Sonata).