,Bo esmu valnia paukštelė,
Neturiu ant savęs pono.
Einu žeme,
Skrendu vėju,
Ponia esmi viso svieto,
Linksma soti, nors nesėju;
Kur nulekiu, ten man vieta.”
(A. Strazdas)

Visais čiasais buvo tų, katria džiaugias loisvu, katriem netiko, kad kas boslį unt galvos tašytų, unt sprundo sadatų ir nurodinatų…

Toks buvo ir Untonas Strozdas (Strazdėlis) – Kunigas, ale ne ponas, ne išpuikįs. Kūrybos ir gerumo varsmį atrodįs ailiavotojas, liaudias dainų kūrajas, linksmos ir geros dūšios žmogėlis.

Kunigovo Korsakiškio, Kuprėliškio, Kupiškio, Pondėlio ir kitos šiauras rytų Lietuvos paropijos… Diliuos unt okmenio sadadamas mago ailiavot.. Tinai gima ir giasma priaš Mišių. ,,Pulkim unt kelių..” sudėta pria Dilių koplyčios…

Aplunkykit Dilių koplyčių… Kai tų okenį pačiupinastat, kai unt jo pasadastat, pamatystat, kad kūrybina lauma Jum unt pečio atsisas…

Žmonių mylimas Kunigas buvo drųsus ir užsispyris, kūrybingas ir išradingas. Paskum savį vada ir kitus… Kamajų žmonas lig šiol atomana vienų nedėlių…

Švinto Jono atlaidom paropija ruošias iš unksto… Do navatniau buvo, kad Kunigas liepa atsinėšt kirvius ir lopatas… Dyvijos parapijonys, ale klausa sovo Dvosios Vodo, mat Jis sokia, kad ,,raiks Dievui patinkuntį dorbų daryt”…

Po Švintų Mišių (vietoj pokiarmošio) visus, apsiginklovusius kirviais ir lopatom, išvada Kunigas Kamajų šilan… Pats Strazdėlis ajo pirmas, pats roda, kur medį kirst, kur grindinį klot…

Visi darbovos išsijuosį, sušilį, ale laimingi, mat ,,Dievui patinkuntį dorbų dora”… Viskas buvo suriktavota, dorbas kožnom nurodytas – mėdis po mėdžio virto, šokos buvo gianėjamos… Do kiti klojo grindinį: vieni nėšia sianojus, kiti lopatom kosa, taisa vietų kožnom mėdžiui…

Žingsnis po žingsnio, sieksnis po sieksnio tėp ir buvo nutiastas kėlias Duokiškin. Do ir po šiai dienai to keliu važinaja žmonas, Dievui ir Kunigui Strozdui dakavoja…

Kad ir švintų dienų, kad ir ba įmuntrios technikos, ale su mėilu ,,Dievui patinkuntį dorbų dorunt” razultotas ir nauda žmonams motos net po daug matų.

Kožnas žiamaj paliekam padas: jei gilios – ilgom išlieka, jei taisingos – jos virsta keliais…

Nida

Paspauskite mygtuką "Patinka" jei norite palaikyti šį dalyvį!

Komentuoti

Your email address will not be published. Privalomi laukeliai *

Galite naudoti HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>