Visi 2020 m. dalyviai nuo naujausio iki seniausio:

Surface d'eau tranquille
reflète les arbres nus et tristes
ses feuilles vont au fond

Ramus vandens paviršius
atspindi nuogus liūdnus medžius
jų lapai skęsta


Jonas
Paskelbta 2020-07-28 12:29:39

Entre la terre et ciel
les arbres s'elevent vers haut
perdent verdures fièrement

Tarp žemės ir dangaus
medžiai iškilę
išdidžiai praranda žalumą


Jonas
Paskelbta 2020-07-28 12:29:08

Les feuilles tombées
mes sentiments gelés
sous tes pieds murmurent

Nukritę lapai
kaip mano jausmai
po tavo kojomis šiugžda


Jonas
Paskelbta 2020-07-28 12:28:34

Atlantinis eskizas

savo sparnus plačiai išskleidusios

žuvėdros priminė taikinius

nors šautuvą teko palikti namie

jis pasakojo apie savo poeziją

žvelgė tai į mirgančią jūrą

tai į savo dvi jaunas kaip austrės

vieną į kitą panašias drauges

ir bukais pirštais suspaudė citrinos riekelę

virš grublėtos kriauklės

nė nepagalvodamas
kad jis pažymėtas mirtimi

tamsiaodis jūreivis

susiraukšlėjęs kaip graikinis riešutas

vienu staigiu mostu aukštyn

ant denio ištraukė

spurdančią menkę

ir nusišypsojo

pats sau
Paskelbta 2020-07-28 12:25:49

Transatlantinis eskizas

šiąnakt debesys pasisavino

sau mėnulio ir žvaigždžių žibesį

iš sustingusios pampos

po burzgiančiu žibintu

išlindo karvė

nebūty plevesuojanti iškamša

jos nukarusiu liežuviu

ant vešlių smilgų

slinko seilės

o negyvos akys bandė

suteikti formą

nematytai materijaikažkur tolumoje

svetimoje šalyje

už neištirtų augmenijos platybių

sutrūnijusiose lūšnoje

nepažįstama esybė

nepažįstamas kūnas

nepažįstami pirštai

išderintu pianinu

bandė groti

Šopeną

Orestas
Paskelbta 2020-07-28 12:23:53

Jei kada prieitum Žemės kraštą ir sustotum ant pačios atbrailos – neskubėk, apsidairyk. O koks grožis aplinkui, ir kaip baisu jo netekti!.. Ženk žingsnį atgal, grįžk į savo kelią – tai ne pabaiga, tai tik status posūkis.

Remigijus
Paskelbta 2020-07-27 23:01:52

Taip netikėtai.
Mano meilė „baisė gražj“.
Be atsako tik.

Remigijus
Paskelbta 2020-07-27 23:01:25

Pavėsio atgaivoje vėjas švelniai bučiuoja neužmirštuoles. Jie pina trapias, skaistaus dangaus spalvos gėles vienas kitam į plaukus ir sukrinta į žolę, kartodami jog nepamirš. Kitais metais neužmirštuolės nebepražysta.

Kamanė
Paskelbta 2020-07-27 23:00:55

Baltos lelijos, baltos arkos, kieti klauptai, pro lūpas sprūstantys mintinai išmokti žodžiai. Kartoju „sveiką Mariją“, o nuo smilkalų kvapo darosi bloga. Malda baigiasi ir svarstau kiek iš šių žmonių ją tarė nuoširdžiai.

Kamanė
Paskelbta 2020-07-27 23:00:04

Nuostabaus grožio suknelė, lūpose – šypsena, linksma ir laiminga nuotaka balta.
Po metų: liūdnas veidas, mėlynė paaky, per skruostą riedanti ašara sūri. Primušta, pažeminta, terorizuojama girtuoklio vyro žmona.

Danutė
Paskelbta 2020-07-27 11:26:40

Į mokyklą su svajonėm didelėm, žvelgia vaiko akys doros.
Patyčios...
Jautri siela – klasėje tuščias suolas liko.

Danutė
Paskelbta 2020-07-27 11:26:19

Ant didingo medžio naujas gražus lapas prasiskleidė.
Neatlaikė blaškomas vėjų, į purvą nuskrido ir prarado visą grožį.
Tik nenukrisk į purvyną!

Danutė
Paskelbta 2020-07-27 11:26:01

Žmogaus gyvenimas juk
Žydi vienąsyk,
Iš žemės atsikelt manęs
Tu neprašyk.

Smetoninis senelis
Paskelbta 2020-07-27 11:24:31

Kas pas tave ateis,
Kas džiaugsis tavimi,
Ir ką mylėjai tu,
Kieno dabar esi?

Smetoninis senelis
Paskelbta 2020-07-27 11:24:10

Ar bėgdavai, kai šaukdavo tyla,
Kurią mylėjai taip,
Kaip nemylėsi niekada.

Smetoninis senelis
Paskelbta 2020-07-27 11:23:01

Drebi kaip lapas.
Ko taip bijai, mėnuli?
Valtyje - tik aš.

Antanas
Paskelbta 2020-07-27 11:22:22

Karantinuojuos.
Namie buvau, lauk nėjau.
Kosmetikos nėr.

Gabrielius
Paskelbta 2020-07-27 11:22:03

Sako baisu ten.
Nuvykau ir abstulbau.
Biržuose gražu.

Gabrielius
Paskelbta 2020-07-27 11:21:36

Vėjas pakyla
Ir valtis suskilus,
Iriuosi nežiūrint baisaus...
Ir upės vagoj
Save paskandinus
Prasmę gyvent suradau.

Silvija
Paskelbta 2020-07-26 23:25:08

Krenta suvytę rožės žiedlapiai. Rožės mirtis nėra baisi. Priešingai, ji graži.

Armelita
Paskelbta 2020-07-26 19:13:22

Didingai, bebaimis ir drąsus atrodo vilkas, klajojantis po girią. Žmogus juo gėrisi, rodo nuotraukas, iškamšas vaikams. Tik kodėl susitikę jie staiga pabūgsta vienas kito?

Armelita
Paskelbta 2020-07-26 19:13:10

Žiūriu pro langą. Lietaus lašai tyliai ritasi stiklu. Slenka žemyn, o tuomet pradingsta iš mano akiračio.

Armelita
Paskelbta 2020-07-26 19:12:54

BAISUMAS IR GROŽIS

Patyriau, jog tamsoj
baisumas slypi ir grožio paslaptis.
Kūrybos ugnyje atsiskleidė,
kad žmogaus akyse saulė švyti
ir prote drybso baimė.

Šiandien
įbrisiu ligi blauzdų ̶
laisvai įkvėpsiu jūros grožio
truputėlį.

Ramutė Saulė
Paskelbta 2020-07-26 19:12:18

ne naktis - tik baisu.
nešaudo, neūbauja.
paseno vaikas.

Irena
Paskelbta 2020-07-26 11:37:48

pūlinys pučias.
dvokia oda, susprogsta.
pagyja žmogus.

Irena
Paskelbta 2020-07-26 11:37:29

saulės šereliai.
spindulys ritas rasa.
ne - musėkautas.

Irena
Paskelbta 2020-07-26 11:37:08

Individualumas mus paverčia unikaliais. Kiekvienas žmogus savaip supranta, kas yra širdį suvirpinantis grožis, nuo kurio negali atitraukti akių bei kaskart geri į save ir kas yra atstumiantis, užsimerkti verčiantis baisumas, keliantis nesuvaldomą šleikštulį. Man grožis - tavo veidą nušvietusi šypsena arba nuo susiraukimo ant kaktos įlinkusi raukšlė, kai atitraukęs akis nuo šių dviejų priešingybių atsiduodi praeities prisiminimų tėkmei, o pasibaisėjimas - šaltas, bejausmis veidas, nes tuštuma tavo viduje lyg gili, šalta bedugnė...

V. K. Vela
Paskelbta 2020-07-26 11:36:35

Tikėti savim
Dainuoti gyvenimą
Nepasikarti...

Rasma
Paskelbta 2020-07-24 17:22:45

Saulėta kieme...
Žviegia skerdžiama kiaulė
Vasaros mirtis.

Rasma
Paskelbta 2020-07-24 17:22:34

Mieste vasara...
Šlykštus gėrimas bare
Širdyje ruduo.

Rasma
Paskelbta 2020-07-24 17:22:21

Nuskrido žvirblelis
Ilguoju pėsčiųjų tiltu
Link užtvankos.

Inga
Paskelbta 2020-07-24 14:15:50

Raudojo vasara raudona
Sostinės mano
Begalinio grožio ir trapumo.

Inga
Paskelbta 2020-07-24 14:15:31

2020-ųjų vasara
Biržietškai keliauja
Šalia tvirtovės.

Inga
Paskelbta 2020-07-24 14:15:13

Gyvenimas gražus baltame obels žiede, darganoje ir lietuje, pirmoje snaigėje delne, vaiko šypsenoje ir mažų rankelių apkabinime. Gyvenimas prasmingas, nes daug meilės išdalinta, nepasiliekant nieko.

Į palatos skausmo ir vilties aplipusius stiklus beldžiasi viskam visko pabaiga ir, nuriedėjus skruostu karčiai ašarai, suvoki, kad likai vienui vienas ir ši akimirka priklauso nuo svetimo žmogaus gerumo.

Aušra
Paskelbta 2020-07-23 21:33:20

Nurimo pavargusi jūra ir saulėlydis nutiesė aukso kelią. Pripildžiusi taurę, ką turiu gyvenime geriausio, pasimėgaudama eičiau tuo aukso keliu, pamiršusi nuoskaudas ir skriaudas, eičiau ir eičiau, nesigręžiodama atgal, nesidairydama aplinkui, eičiau ir eičiau, paskandinusi rūpesčius, eičiau ir eičiau..

Tik laikas, tarsi jūros smėlis, taip greitai byra tarp pirštų.

Aušra
Paskelbta 2020-07-23 21:32:46

Prisiminus mokyklinius metus, visada prieš akis iškyla rūstokas mokytojos veidas, kuri sakydavo, kad žemė yra apvali, apvali kaip kamuolys, bet aš vis tiek ją piešdavau plokščią, kaip lėkštę. Atsisėdi sau ant jos krašto ir tabaluoji kojomis, tabaluoji, pūti sau muilo burbulus didelius ir mažus, skaidrius, spalvotus, rašalu nesuteptus, o jie sklaido, tarsi vaikiškos svajonės padebesiais, tarp žvaigždžių, tarp planetų...

Skambutis ir pažymių knygelėje dvejetas, o kaip gaila, kad žemė apvali apvali kaip kamuolys.

Aušra
Paskelbta 2020-07-23 21:32:20

Dūzgianti liepa,
smala ant šaligatvio -
būt, gelt, prilipt?

Jolita
Paskelbta 2020-07-23 16:09:12

Gęstanti saulė -
debesų piene rausvas
vakaro kraujas.

Jolita
Paskelbta 2020-07-23 16:09:01

Juodas katinas
tryliktą liepos dieną -
našlės paguoda.

Jolita
Paskelbta 2020-07-23 16:08:51

Senovės žmonės bijojo Dievo ir stengėsi nenusidėti. Mūsų amžininkai nebeturi jokių skrupulų. Dabar jie meldžiasi Grožiui.

Alkana
Paskelbta 2020-07-23 00:13:05

Dangų raižantys šakoti žaibai buvo šiurpiai gražūs. Tai tobula neišsipildžiusios meilės iliustracija. Vienatvės sausra duso išsiilgusi permainų.

Alkana
Paskelbta 2020-07-23 00:12:52

Tai keista pora: duobkasys ir poetė. Jis turtingas Tamsos riteris, ji gi – elgetaujanti Šviesos karalienė. Judviejų svajonėse jie buvo kartu ir gyveno baisiai gražiai.

Alkana
Paskelbta 2020-07-23 00:12:39

Kvapniųjų lelijų puokštės ir baltos rožės -
Karmelio Kalno Marijai garbė ir grožis...
Pabiržėn Škaplernon prigužėjo gausiai maldininkų
Ir beveik visi naudojosi malonėm Sakramentų!!!
Baimę vijau, viltingai tikėjau - užteko KOMUNIKANTŲ...

Piligrimas
Paskelbta 2020-07-22 11:16:21

„Baisu“, - pagalvojo sodo nykštukas regėdamas svyrinėjantį sodininką. „Gražu“, - sumurmėjo sodininkas šienaudamas gnomo kepurę.

N.
Paskelbta 2020-07-21 11:18:51

„Kur eini?“, - gražiai paklausė, o paskui baisiai nusikeikė. Taip ir ėjom dviese. Aš ir mano pyktis.

N.
Paskelbta 2020-07-21 11:18:39

Mano pragare neveikia žiebtuvėliai
Tolumoje liepsnoja žvakės
Skleisdamos tabako kvapą

N.
Paskelbta 2020-07-21 11:17:39

Salė jau pilna
Jaudulys susimauti
Dangiškas balsas

Vilma
Paskelbta 2020-07-20 21:16:47

Tamsiosios naktys
Baidausi net šešėlio
Daili pilnatis

Vilma
Paskelbta 2020-07-20 21:16:34

Žinios viruso
Karantino mėnesiai
Grožimės kaukėm

Vilma
Paskelbta 2020-07-20 21:16:20

Neapsakomas, nežemiškas grožis aplink ir sielos be kūno lengvumas ir esi ne žemėj, gal danguj.
Bet tai tik gražus rožinis sapnas, nes čia žemėj žmonės yra tiek baisumų patyrę, kad nesusapnuosi net baisiausiam sapne.

Alpono Rimis
Paskelbta 2020-07-20 17:31:21

Dieviškas, angeliškas grožis gėlės ir panos.
Skinti ar vesti?
Bet baisumas galvoj toks, kad liks tik sudžiūvusi puokštė ir
Ar nebus raganos-žmonos iš tos panos.

Alpono Rimis
Paskelbta 2020-07-20 17:30:48

Baisė graž merg, nugė velniškė graž merg.
Ir jinė man sake, kad tikrė atais trijom, a va atėje keturiom.
Baisums toks, kad šitokios mergos atain kadu nor, išein kur nor, vaikšta bile kėp.

Alpono Rimis
Paskelbta 2020-07-20 17:30:15

Kai perėjęs ilgą tiltą
lyg baisų koridorių,
pamačiau prigęsusią žvaigždę,
slėptą po debesų storiu,
supratau: ir man jau vakaras.

Grįžęs į pilį pažvelgiau
pro televizoriaus ekraną
į be galo gilų
vaizdų ir plepalų okeaną,
kur plaukė baisiai gražus kinas
sužavėjęs damas, bet ne Oskarą.

O Milašius, šluostydamas
nuo Doriano G. paveikslo dulkes,
mąstė apie taiką ir karą,
meilę ir neapykantą,
Gražuolę ir pabaisą,
koks vardas rožės,
nes pavargęs gražiai gyventi
Vaildas pataisė sapno konstantą:
baisumai išsisklaidė – liko grožis.

Gintarius
Paskelbta 2020-07-20 15:07:21

Ežeruose mėnulis
Ir svaiginantis aukštis
Ir sparnai, išskleisti.
Upės lyg kaspinai kasose
Vaikystė
Senatvė
Sugrįžti, ąžuolu įaugti.

Aušra
Paskelbta 2020-07-20 15:06:36

Mano minčių raizgalynėj
Sukasi velnio sparnai.
Išgirsk šioj keistoj platybėj
Kur bus tavo namai.

Patirti nesąmonių tylą
Buvo menki juokai,
O kas pražudė ramybę
Žino tik patys dievai.

Gintarė
Paskelbta 2020-07-20 15:04:11

- Lozoriau, kelkis, - lyg baisus sapnas prasiveržė pro palatos langus. Jis pakėlė galvą ir pamatė už lango žuvėdras. Jų švelnus klyksmas kaip gražiausia melodija pabudino jį naujam gyvenimui.

Šermukšnio uoga
Paskelbta 2020-07-20 15:03:41

Sėdėjau po medžio šaka ir tyliai mąsčiau apie Koroną. Kuo jos labiau bijai, ji vis artėja ji jau čia... O kai džiaugiesi gamta, sparnuočio giesme, tos Koronos nėra ir tada atsiranda gėris ir grožis širdyje.

Šermukšnio uoga
Paskelbta 2020-07-20 15:03:21

Jis ir ji gulėjo aukštoje žydinčioje pievoje. Jie nieko nematė ir negirdėjo, nes buvo susiglaudę vienas su kitu. Kai tolumoje netikėtai pasirodė iš emigracijos grįžęs jos vyras, jie ėmė bėgti palikdami pievų grožį ir nuodėmę pridengtą mėlynu dangumi.

Šermukšnio uoga
Paskelbta 2020-07-20 15:02:53

Būčiau makabriškai rijusi tavo laiką.
Nepalikusi kąsnio abejonei gyvenimu.
Atleisk, nežinojau, kad pavargstama būti.

Diana
Paskelbta 2020-07-20 15:02:08

Nepastebėjau, kad jau nužydi lubinai
Ir tu su jais
Gal kitąmet suspėsiu apkabinti

Diana
Paskelbta 2020-07-20 15:01:49

Siela išeina per pirštus
Ir per lupas
Mėlis tampa jų bendryste

Diana
Paskelbta 2020-07-20 15:01:19

MEDŽIO ŠAKOS

Liepžiedžiais kvepiantis miestas.
Gyvybė alsuoja varnų lizduose.
Suicidu dvelkiančios tos pačios šakos...

Akmenėlis
Paskelbta 2020-07-20 15:00:45

o ką apie mane galite pasakyti?

tu esi furija
kodėl?
kaupi, akumuliuoji ir tėški taip, kad neina nusivalyti
tai gal ne furija, o fūra?
(tyla)

Renata Karvelis
Paskelbta 2020-07-16 16:58:43

apsinuodijau

pribiro žiurknuodžių
į kavos puodelį
vos tik pažvelgiau
į tavo feisbuką

Renata Karvelis
Paskelbta 2020-07-16 16:58:05

bučiuojas moteros
....lūpdažių kraujas
......................liejas

Renata Karvelis
Paskelbta 2020-07-16 16:57:50

Graži ir stilinga kaukė ant veido.
Akyse – šiurpi begalybė.
Bet man visai nebaisu –
Tavo demonai seniai prijaukinti.

Roberta
Paskelbta 2020-07-16 16:13:52

matau, kad baisu,
bet ištversim, nes nieko
gražiau nebebus

Roberta
Paskelbta 2020-07-16 16:13:41

žinau: kas baisu,
truks amžinai, o grožis
žus vos nubudęs

Roberta
Paskelbta 2020-07-16 16:13:30

VILTIS

Sako, tu numiršti paskutinė...
Netiesa - tu niekada nemiršti.
Mirštam mes, įsikabinę pirštais,
į tave ir į gimtinę.

Vaclovas
Paskelbta 2020-07-16 09:04:10

Ateik - padainuosiu tau dainą.
Jeigu šalta ateik - sušildysiu.
Ateik, juk kitos ateina,
į mano viltis ir ilgesį.

Vaclovas
Paskelbta 2020-07-16 09:03:42

Pasaulis toks platus, jame tiek daug gyvybės.
Tiek grožio ir ryškių spalvų.
Tad man sunku suprast kodėl šioj nuostabioj galybėj
Aš vis dar savo vietos niekaip nerandu.

Kristina
Paskelbta 2020-07-15 13:39:21

Šįryt dirvoje
Ir vėl keturios pėdos.
Nebijo tamsos.

Bitė
Paskelbta 2020-07-14 23:31:18

Ant medžio šakos
Dvi zylės geltonuoja.
Alkanas šaltis.

Bitė
Paskelbta 2020-07-14 23:31:02

Medis palinkęs
Gilyn į sraunią upę.
Ir yra, ir nėra.

Bitė
Paskelbta 2020-07-14 23:30:50

Čia gimėme, čia daugelis užaugom,
Tačiau kitur gyvename, senėjame, kelionės tėviškėn retėja pamažu...
Bet nesiliauja traukti mūs – kaip į namus – gimtasis Biržų kraštas...
Ir nesiliaus, ir nenustos, pakol širdis pulsuos,
Nes dūšiai baisiai Biržuose gražu.

Rikutmanratas
Paskelbta 2020-07-14 09:39:19

Bitės inkliuzas
pasikeiskime vietomis
gintaro meduj

ANASTASIE
Paskelbta 2020-07-13 22:43:33

Laumžirgio skrydį
virš žemuogių beržyne
smeigia adata

ANASTASIE
Paskelbta 2020-07-13 22:43:15

Saulašarėmis
patikėjęs voriukas
užspringo savom

ANASTASIE
Paskelbta 2020-07-13 22:42:55

Medinis ilgas tiltas, lyg vėjavaikis berniūkštis bėgantis tolyn.
Jį glosto melsvos ežero rankos...
O pasitinka... žemė išrausta ir medžiai iškirsti.

Daiva
Paskelbta 2020-07-13 11:17:28

Balta spalva čia
ir chrizantemų aura.
Rimtis ir kryžius.

Daiva
Paskelbta 2020-07-13 11:17:14

Rasos ašarą,
dalgio ašmenys ėda.
Ankstyvas rytas.

Daiva
Paskelbta 2020-07-13 11:17:03

Sako baisu, nes raudona, o raudona, tai kraujas.

Sako, kad lietūs čia nuplauna nuodėmes mano.

Bet niekas nesakė, kad žalia atgaivina, kad vanduo, kurs iš dangaus krenta, mano sielą maitina.

Odeta
Paskelbta 2020-07-12 21:35:45

Neišpasakytas tas grožis Lietuvos žemės, kuris laukais ir ežerais akį glosto. Dangus su Žeme gerai sutarę, žalią sodą čia nusprendė auginti. O tas sodas raudonai laistytas, ne vieno divo kraujo gėręs, želia gerai, it koks niekadėjas.

Odeta
Paskelbta 2020-07-12 21:30:12

Žiopčioja žuvis
Pridvėsusi ant kranto
O vanduo tyras

Varnelė Baltoji
Paskelbta 2020-07-12 21:22:20

Antai, juodas baltumas pasislėpęs tūno už krūmo.
Neviltis, abejonės ir kūno silpnumas,
Tarp erškėtrožių žydi iki kraujo vaiskumo.
Tik paukšteliui mažam nusišvilpt ant pasaulio baisumo,
Suka lizdą ir gyvenimą gražų, tarsi atkirtį blogiui,
Rūpestingai, su džiugesiu kurias.

Varnelė Baltoji
Paskelbta 2020-07-12 21:22:05

Sunkūs akmenys, pririšti prie kojų, traukia, tempia gilyn, į bedugnę, į prarają, ten kur tamsu, baisuma, vienuma ir užmarštis…

Šaižus žadintuvo garsas pažadina ir priverčia pramerkti akis.

Ogi žiūriu – mano mielas, rainas pūkų kamuolėlis, su šviežios žolės žalumo akimis ir penkiasdešimt pilkų atspalvių kailiuku, baltomis kojinaitėmis bei aristokratiška pakakle, meiliai guli ant mano nutirpusių, regis, į lovą įaugusių galūnių…

Varnelė Baltoji
Paskelbta 2020-07-12 21:21:47

***
Nuplėšt nuo Marčėno angelą
būtų tas pats kas išplėšti
angelą su šaknimis iš sostinės,
moteriai nuo kaklo,
plastmasinį (džiną) angelą
nuo vyno butelio kaklelio.
Bendrystė – trokštančius
pamasinti, apmalšinti norus,
yra angelo pareigos
(visi angelai dirba padirbiniais).
O už miesto vartų
angelų sargyba
apleidžia formas
prieš atsiraugėdami
krematoriumu.

Artūras
Paskelbta 2020-07-10 12:24:45

Baisumas tarė: -Koks tu baisus grožis.
Grožis atsakė: -O tu, gražiai baisus...!
Abu nusišypsojo....

Birutė
Paskelbta 2020-07-09 11:10:27

Ir karkvabalio lerva turi žavesio.
Žiema be sniego.
Pasiilgtas vaizdinys - ant juodo balta.

Audra
Paskelbta 2020-07-09 11:09:39

Užkūrė tėvas pirtį.
Vanojas nuogas vakaras.
Įkaitęs šoka ežeran ir skęsta.

Audra
Paskelbta 2020-07-09 11:09:28

Dalgio delčia pradalgėj.
Grėblys atsikanda kurmiarausio.
Dantį išspjauna.

Audra
Paskelbta 2020-07-09 11:09:16

Išgert iš pėdos...
Avinėlių tylėjims.
Vidury balts vilks.

Veronika
Paskelbta 2020-07-08 14:00:18

Naktį nelauktai, netikėtai nulijo. Neapsaugotais nervais nudundėjo neonai.
Nuplaukė nemunėliais naktinukių nektaras...

Veronika
Paskelbta 2020-07-08 14:00:04

Pasauli, želmeniu atgimis
iš sapna juoda, iš gūdžios naktės....
Keliauj po žemi saulės piligrimė.
Pasauli, atsitiesk ir sužydėk!

Veronika
Paskelbta 2020-07-08 13:59:45

Protu pagaliau prisiglauskim prie Perdurtų Pėdų, pasimelskim, pasikliaukim, pradžių pradžioj pasitikėjimą pajauskim prašant pasaulinės pandemijos pabaigos.

Prisikėlusysis palaimina, paguodžia, pasilenkia prie paklydusio, prisiliečia, pakelia, pakviečia, priima, pašventina, perkeičia pilnatvei...

Padėkokim.., pakviesti pokermašin pasilikim, pasibūkim prasmės paieškų pavėsy - problemos pačios pabėgs.

Piligrimas
Paskelbta 2020-07-07 23:51:31

Kas yr graž/negraž - slids reikals.
Kas man yr graž, kitam gal būt ir bais.
Ti va, unt abeje?!

unt rubežiaus
Paskelbta 2020-07-07 23:21:23

Aš tik svečias šitoj žemėj-
Mažas pilkas piligrimas-
Padėk, Dieve, man išlikti
Tuo, kuo vakar esu gimęs.

Šiandien žemės aš keleivis,
Ryt gal būsiu jau kitur..,
Laimink mano rūpestėlius,
Dieve, esantis visur...

Leisk ištverti žemės audrą,
O ilgėtis tik dangaus -
Kas išvargęs žemės vargą
Dievas tą tikrai priglaus...

Piligrimas
Paskelbta 2020-07-07 23:20:55

Baisė graž unt svieta:
Dungs pamilis žemi,
Rugiagėlėm pražyda!

unt rubežiaus
Paskelbta 2020-07-06 23:32:51

Vienatvės paukščiai
Ant širdies sutūpę
Pašaipiai juokiasi balsu

Langai raudojo naktį-
Beržynas tik kelmai,
Žmogau, kur širdį palikai?

Atvėsęs arbatos puodelis
Draugo sielos skausmas
Išskrido paskutinė gervė

Luka
Paskelbta 2020-07-05 16:41:28

Ajerų prižėlęs krantas
Ir stipri, stipri srovė,
Glotnūs dugno akmenukai.

Žalias stiklas – depozitas
Blyksi, mirga, raibuliuoja
Užburiančiai, taip aštriai.

Baisumas ir grožis
Upelio dugne –
Vaikeli, grožėkis,
Bet saugok kojeles…

Jonė
Paskelbta 2020-07-05 15:12:07

Valtimi plaukiu
Tylia nežinomybe,
Kur jūros ošia.

Greta
Paskelbta 2020-07-03 19:59:20

Neprisimenu
Žiemos, kai dykumomis
Žengiu iš lėto.

Greta
Paskelbta 2020-07-03 19:59:03

Guli bijūnai,
Lyg pravirkę nuo lietaus.
Širdgėlą jaučiu.

Greta
Paskelbta 2020-07-03 19:58:54

Atsiboda moterėlė su jo vojavotis
Išpėstiję kėp stov.
Dabar žydž, kėp kvietks.

Ina
Paskelbta 2020-07-03 19:57:23

Gražumas mano dienoms
Baisumas mano naktims
Pasiima nieko neklausę...

Ina
Paskelbta 2020-07-03 19:57:03

Kandzeravot kėp avela
Žving kėp kumela
Duok šluotų ir tegu skrend.

Ina
Paskelbta 2020-07-03 19:56:41

Padabok žiédu
Klyk patúmsy pelėdos
Užminkio téšlu

Runytė
Paskelbta 2020-07-03 09:53:42

Raudų vasara
Geltonos žvaigždės krito
Versmė akmenų

Runytė
Paskelbta 2020-07-03 09:53:30

Keiksmai vis plūdo
Geležinė kantrybė
Žydi lelijos

Runytė
Paskelbta 2020-07-03 09:53:16

Jusles stingdantis gleivėtas mazutas.
Saulės blyksniuose alsuojanti tulpė.
Meilė gimsta iš visatos.

Sigita
Paskelbta 2020-07-02 12:41:27

Pasimatymas

Žiema. Kavinė.
Už lango dvesia vilkas
Mes bučiuojamės.

Ieva
Paskelbta 2020-07-02 12:29:31

Mylimas žuvo.
Skendo linų rovėja.
Upė – atmintis.

Vidugirė
Paskelbta 2020-07-01 16:50:23

Vos auštant šaltam šerkšnotam gruodžio rytui, maža pirmokėlė eina savo 3 kilometrų kelią – skuba į mokyklą.
Staiga iš sutemų išniręs didelis vilkas perbėga tą kelią ir dingsta pagriovio krūmokšniuose.
Iš baimės sustingusi mergaitė pradeda eiti toliau – kiekvienam savas kelias.

Vidugirė
Paskelbta 2020-07-01 16:50:09

Niūrią lapkričio popietę, šiauriniam vėjui pučiant, Gudelių kaimo pamiškėje ant kelmo drebėdama sėdi šešerių metų mergytė balta suknele pasipuošusi ir žiūri į aplink ją ratu šokančius piemenis.
- Kaziuk, man šalta, labai šalta, Kaziuk ...
Įsilinksminę piemeniokai negirdi, šoka, trypia, žaidžia, nesuprasdami, kad virš jų stingstančios gražiosios „karalaitės“ – Uršulytės Binkytės jau pradeda sukti ratus juodoji negandos paukštė – mirtis.

Vidugirė
Paskelbta 2020-07-01 16:49:51

Žerglioja viršum žydinčios pievos laumės auksiniais drabužiais, neša baltas drobes žmonėms, linksmai kvatoja, sykiais dainuoja, pėdas mazgoja prie upės sustoję, katros pašonėje tuščią avilį užsėdusi ragana sėja mintis apie gėrį, žiūri į dangų, apaugusį voro tinklais – migla, aplink vien tik pilkšva migla ir nieko daugiau: nei žemės po kojom, nei medžių šalia, nei saulės skliaute, tik nuojauta žvaigždžių lietaus, išprausiančio vienumą ir smeigiančią gėlą. Ji tiesia pirštus į viršų raškydama viltį; ji kreipia akis vidun regėdama širdį; ji sukas ir sukas, piešia amžiną ratą, drasko miglos sieną ir praeinantį laiką, trokšta priglusti prie medžio ir justi kreivumą, grublėtos žievės aštrumą, pulsuojantį kraują, gyvybės trapumą; trokšta įveikti baisumą matyt ko nemato kiti. Vien migla – jos vienintelė draugė, jos priešė, jos siela ir kūnas, jos kova ir neišsenkanti meilė – švelniai apglobusi glaudžia prie veido ir saugo nuo laumių piktumo, nuo praeivių buko tamsumo.

Aloyza
Paskelbta 2020-07-01 12:30:49

Kviečiu pažais slėpynes,
Kaip vaikystėj,
Sulaikant kvėpavimą
Ir skaičiuojant iki kol ras.
Pažaist kaip vaikystėj -
Šeimas, apsirengus per didelius rūbus,
Aukštakulnius, kaklaraiščius
Išmėtytus palikt,
nes vaikai taip daro - palieka.
Suaugę irgi.

Ieva
Paskelbta 2020-07-01 12:24:03

Damų apsupty
Svaigina vynas -
Kunigo sapnas.

Ieva
Paskelbta 2020-07-01 12:23:32

Vienišo vaiko didelis akys
žvelgia baisumu į tolį..
Apkabinu jį rankomis,
Suteikdama ramybę ir atsiskleidžiantĮ grožį.

MINA
Paskelbta 2020-06-30 21:12:32

Tikėjimas užaugina sparnus,
Išleidi dvasinį skausmą..
Angelas nupiešia grožio kelią
Baisumo nelieka.

MINA
Paskelbta 2020-06-30 21:12:17

Šermukšnio pilna šaka - koks grožis.
Tačiau baisumo ranka paliečia ją,
Nubyra uogos...

MINA
Paskelbta 2020-06-30 21:11:56

Tyloje garsai paguodžia.
Triukšme tyla ramina.
O aš žmogus, kuriam visaip baisu...

Kristina
Paskelbta 2020-06-30 12:41:37

Nukritęs lapas - lašas delne,
Degančios gėlės - juodam fone.
Bėgantis kelias rudens lauke.
Nutilę žodžiai - tai pabaiga.

Aušra
Paskelbta 2020-06-29 20:47:18

Tavo baisumas žydi naktimis.
Grožis suvešės tik per juodžiausius sielos šešėlius.
Aš neriu.

Sigita
Paskelbta 2020-06-29 18:14:52

Lūšnyne girdisi vaikų kvatojimas. Bėga prakaitas nuo karščio. Siekia aukštų svajų.

Jauns biržiets
Paskelbta 2020-06-29 12:29:04

Maža mergaitė rado seną kariškio šalmą su skyle jame. Paėmusi pabučiavo, padėkojo už tarnybą ir išėjo. Ašarėlė nuriedėjo jos švelniu skruostu.

Jauns biržiets
Paskelbta 2020-06-29 12:28:16

Tolyje pamatau kažką gražiai žibant. Pagreitinu žingsnį skubėdama kuo greičiau išvysti akį traukiantį daiktą. Tačiau pamačiusi jį iš arti padarau išvadą: net ir šiukšlių maišas atrodo gražus tolumoje, jeigu tik jį apšviečia saulė.

Norya
Paskelbta 2020-06-28 22:58:49

Neatominis Astravas

Egzistuoja Astravas, kuris neturi atominės elektrinės.
Tik dvaro liūtų tarsi reaktorių riaumojimas naktimis įelektrina snaudžiantį ežerą.
Šviesos blyksnis ir įsižiebia lelijų žibintai.

Rusmenė
Paskelbta 2020-06-28 22:14:07

Šiaurietė

Esu šiaurės vėjo dukra, kurios burtažodžius saugo mėnulis.
Mano juokas žaltvyksle virsta, o šokis pūga siaučia.
Rasi mane smengančios žemės krašte, kai išsiskleis šerkšno gėlės.

Rusmenė

Paskelbta 2020-06-28 22:13:51

Dūzgia šypsenos
Kaukių koriai balkone
Varva nerimu

Rusmenė
Paskelbta 2020-06-28 22:13:38

Po nuostabios dienos, kė dungs ščyrs kėp kūdikėlią akys, atain nakts – ramybės mets. Tėp palaimingė grimzt unt miegų...Nu kor tu, žmogs užmigs: visų naktį tenk kariaut su uodės.

Neram dūšela
Paskelbta 2020-06-28 19:18:21

Baisė graž no rytą, kė paukščė čiulb ir nėr automobilių klyksmą, tik tingė unt slunksčią katins drybsa. Jam ger. Ir man ger.

Neram dūšela
Paskelbta 2020-06-28 19:18:06

Fontanuose vaivorykštė pulsuoja.
Gulbės sparnų mostas aidu atsimuša į krantą.
Žolė aimanuoja: vandens, vandens...

Neram dūšela
Paskelbta 2020-06-28 19:17:49

Vaiko nekaltas juokas ir šypsnis.
Tai viskas kas nuramina sielą.
Viskas - tik vaikams.

Agnė
Paskelbta 2020-06-28 00:07:46

Tu pavargai būti reikalingu,
Nors taip norėtum...
Pavargai- belieka iškentėti.

Agnė
Paskelbta 2020-06-28 00:07:32

Žmogau, ne ten grožio ieškai...
Po negražios nakties...
Išauš išsvajotas rytas...

Agnė
Paskelbta 2020-06-28 00:07:16

O iš tiesų tai...
Baisumas ir grožis
šiame pasaulyje
eina.
Koja kojon.

Deimantė
Paskelbta 2020-06-27 02:49:28

Miestas turi savo poetus, sakančius to vietos baisumus ir grožį. Vienas apie pandemijas ir tuščias gatves rašė:
"Nematau aš jokio čia baisumo.
Didmiestis atskleidžia savo nepaprastą grožį".

Deimantė
Paskelbta 2020-06-27 02:49:12

Filmas yra nespalvotas.
Jo tikslas ne grožis...
O baisumas.

Deimantė
Paskelbta 2020-06-27 02:48:53

Lietui lyjant, ant kalnelio šoka baltutėlė vyšnaitė.
Žaibo kirtis...
Pabiro baltas nuotakos rūbas plaunamas lietaus ašarų...

Vakarė
Paskelbta 2020-06-26 16:00:32

Brenda vasara
Žemėje kraujo lašai
Žemuogės šypsos

Vakarė
Paskelbta 2020-06-26 16:00:20

Sultingas obuolys
Perpjaunu peiliu pusiau
Vikšro buveinė...

Vakarė
Paskelbta 2020-06-26 16:00:03

kaip gera sėdėt šiltam, jaukiam kambary,
turėt šimtą informacijos šaltinių,
ir nieko nežinot,
nieko neveikt,
nieko nesuprast.
pasaulis atrodo
laimingas
būdamas pragmatiškas.
nūdienos olos alegorija.

Aronija
Paskelbta 2020-06-25 22:42:39

šviesa suteikė laisvę
matyti absoliučiai viską, kas aplinkui,
ir aš apsidžiaugiau.
išvydau greitkelį, kuriuo slenka
konformizmo
nelygybės
baimės
rezignacijos
šmėklos.
užsimerkiau.

Aronija
Paskelbta 2020-06-25 22:42:22

Oncila, kodėl tavo akys liūdesį atspindi,
Ar tau darosi ko tai graudu?
Ogi jos kataraktos operacijas atlaikė – abi sykiu.
Et, nesigraužk, džiūgauk, juk tavo darbo
Devizas įstaigoje dirbant buvo „Grožis ir gėris kartu“.

Oneta
Paskelbta 2020-06-25 15:14:18

Išėjo mylimas tėvelis į Anapilį,
Išėjo brangi motinėlė į Dievo namus,
Nepalikau viena našlaitė, esame septyni,
Kaip vienas kumštis – mūsų būrys gausus.

Oneta
Paskelbta 2020-06-25 15:14:02

Ona, Ona, ar tau patiko Korona?
Oi, ne, nes ji – Kovido žmona.
Ach, po trijų mėnesių namų kalėjimo
Išaušo džiugi naujiena – karantino nebėra.

Oneta
Paskelbta 2020-06-25 15:13:49

Gyvenimas nesulaikomai eina.
Jis siūlo meilę, grožį ir baimę.
Tarytum girdi nutolstančią dainą,
Kuri nerimą neša savaime.

Pupa
Paskelbta 2020-06-24 00:32:43

Ąžuole, suteik stiprybę baisumo valandoje, sugerk liūdesį ir kančią.
Nuramink širdį dangaus žvaigždžių pulsavimu.
Praskaidrink sielą vasaros grožiu: margaspalviais žiedais ir jazminų aromatu.

Pupa
Paskelbta 2020-06-24 00:32:23

Aguonų laukas
Žmonių minia pakvaišo
Atsitokėkit

Danguolė
Paskelbta 2020-06-24 00:31:51

Vandenžolių pasauly, kur žuvys ryja viena kitą,
Kabliukas užkabino kuoją.
Kaip švyti žvejo veidas!

Laima
Paskelbta 2020-06-24 00:31:29

Čiurliai jau nekarpo dangaus.
Varnų triukšmas man atveria dieną.
Koks gražus renovuotas daugiabutis!

Laima
Paskelbta 2020-06-24 00:31:15

Baltas obelų šokis
Nykstančių vienkiemių dūzgiančiuos soduos
Atminimui

Laima
Paskelbta 2020-06-24 00:30:46

Davei savo megztinį ir nors tai tik poliesterio gabalas, bet jame susigėrusios žvaigždės, ilgi vakarai ir bemiegės naktys varomos kava. Beveik noriu jį išmesti. Beveik turiu pakankamai valios į jį vėl žvelgti tik kaip į dangaus mėlynės spalvos poliesterio gabalą.

Kamanė
Paskelbta 2020-06-22 23:55:08

Žaibai, griaustinis trankos ir vėl sušvinta saulė. Pūga, speigai sustingdo žemę ir vėl pražysta sodai. Mirtis galanda dalgį, bet mes atgimstame iš naujo.

Lina
Paskelbta 2020-06-22 11:17:38

Baisumas grožio -
Žaltys tūno lapuose.
Laimė į namus.

Viktoras Rimkus
Paskelbta 2020-06-20 13:58:36

Sustok, įkvėpk, apsidairyk, grožėkis,
mylėk, tikėk juk tu esi tik žemės laikinas pilietis.
Skuba, materializmas, pyktis, egoizmas, tarša, niokojimas, sadizmas, nihilizmas...
Žmogau, juk tu kuri ir nuo tavęs priklauso viskas!

Sonata
Paskelbta 2020-06-20 11:52:23

Paimki laiką į saują,
tai tavo gyvenimo dovana.
Laisvė mąstyti, mylėti, kvėpuoti
tai tikras grožis ir yra.
Tuštybė sielos, tuščios rankos, bedvasė nyki pilkuma... ar
dar kažkas baisiau yra?

Sonata
Paskelbta 2020-06-20 11:47:22

Brydė pievoje
Pravirko dobiliukai
Lietaus muzika

L.A.

Paskelbta 2020-06-20 11:46:48

Ugnyje laiškas
Tavajam bučinyje
Ištirpo ledas

L.A.
Paskelbta 2020-06-20 11:46:35

Neužmirštuole
pabūki
vieną
minutę
rasoje
nusipraususi
prikalta
atmintis
kaip
surūdijusi
pasaga
ant
namo
sienos
neužmirštuole
prakalbėki
akimirkai...

L.A.
Paskelbta 2020-06-20 11:46:21

Papasakoti noriu jums, mielieji, apie grėsmingai vieną karštą pavakarį tolumoje pasirodžiusį žybsintį audros debesį, savo apokaliptiniu vaizdu ir dundesiu prispaudusiu viską aplink, kad net saulės aštrūs spinduliai, rodės, niekad nebepramuš kamuoliais besiridenančių pilkai juodai violetinių gurvuolių, sunkiu volu pakibusių virš ramunėmis baltuojančios pievos, virš vaiduokliškai kvepiančio jazminų krūmo, virš bijūnų, nerimąstingai kraipančių savo sunkias raudonas galvas.

Artėjančią grėsmę buvo galima išgirsti tilstančiuose kregždučių krykštavimuose, siaubą ir paniką buvo galima įžvelgti ir apšepusio, daug gyvenimo mačiusio kaimynės kiemsargiuko akyse, ir neramiuose, prie kojos prigludusio rainiuko uodegos virptelėjimuose.

Bet pasakysiu jums, mielieji, nepaisant tos artėjančios nelaimės nuojautos, tai buvo labai gražus, tiesiog dieviškai gražus pavakarys.

Nieko rimto
Paskelbta 2020-06-20 11:44:08

„Atsiverk švelniam pasaulio abejingumui“ – sakai Merso žodžiais. Ir aš srūvu – tamsošviesa, vaikystėje sektomis šiurpėmis, naktigonės žirgų žvengimu, burtais, kuriuos liūdniaveidės laumės sėja virš mūsų raistų. Krauju ir pienu, mylimasis, krauju ir pienu.

Mama Čiukė
Paskelbta 2020-06-18 23:08:13

Ir šita bjaurumo estetika – niekas kitas, tik mūsų herojai, raiteliai be galvų, bet su eikliais nakties ristūnais, taifūnai, siaučiantys atokiausiose širdžių salynuose. Tik Dali laikrodėliai, tirpstantys sekundantai kasdienos dvikovose, tik alsulys, bėgant nuo dalgį nešančios Moters. Ir šita bjaurumo estetika – uždegtos juostančios akių lėliukės; nežmoniškas alkis visa į save siurbti, būti.

Mama Čiukė
Paskelbta 2020-06-18 23:07:57

Sužeistas vėjas.
močiutės sekama šiurpė –
akmuo iš dausų.

Mama Čiukė
Paskelbta 2020-06-18 23:07:39

Lekiu laukais rasotais, per galvas žydinčių gėlių. Taip gera, net baugu sustoti. Trumpa šviesos akimirka tamsiam kely.

Ramunė
Paskelbta 2020-06-18 21:05:41

Meilės finalas -
Gražuolė ir pabaisa -
Penas liežuviams.

Kristina
Paskelbta 2020-06-18 17:36:07

Trumpiausios nakties vidurnaktį, nueik į pelkėtos girios vidurį. Apsaugai nuo laumių-raganų pasiimk kaltą varinį žiedą, su išgraviruota pentograma. Kai išgirsi ūbaujant žvirblinę pelėdą - mesk žiedą kaire ranka per kairį petį ir neatsigręždamas bėk į šviesią. pamiškę...

Žiemgalos Bitė
Paskelbta 2020-06-18 13:49:39

Vidury nakties
pelėdos ūbavimas...
Žvaigždžių kritimas!

Žiemgalos Bitė
Paskelbta 2020-06-18 13:49:24

Tarp kalnų skarą išskleidė rūkas:
Bijau prarajos pakraščiu eiti-nukrisiu.
Nesustoti kviečia kalnų didingumas...

Žiemgalos Bitė
Paskelbta 2020-06-18 13:49:09

Šilta naktis, dangus žvaigždėm nusėtas. Tyla apgaubia erdvę, ramybė, jaukuma. Tik iš toli atskriejęs kraupus garsas nusmelgia kūną ...

Lina
Paskelbta 2020-06-18 13:02:26

Sekundės grožis -
Trumpiausio kelio pradžia
Baisumon laiko.

Dalia
Paskelbta 2020-06-17 22:22:05

Grožio baisumas
Prasimuša puikybe -
Narcizo ego.

Dalia
Paskelbta 2020-06-17 22:21:53

Bjaurumo grožis
Drugelio vikšre slepias -
Kūrėjo lemtis.

Dalia
Paskelbta 2020-06-17 22:21:39

Nežinia baisi
Vasara gražiai graži
Dvyliktokai skris

Danguolė
Paskelbta 2020-06-17 16:00:09

Pikta dilgėlė
Baisu žengti baisu
Gražiai rožei ten

Danguolė
Paskelbta 2020-06-17 15:42:49

Po žygio aidi vyrų juokas
Krykštauja basos merginos.......
Jau greit šilta ir lietinga naktis.......

Arvydas
Paskelbta 2020-06-17 13:30:21

Vasaros naktys, kaime tylu...
Tik staiga pamatau išgirstu
Ant stalų šoka bobos nervingos.......

Arvydas
Paskelbta 2020-06-17 13:29:58

Tyliai slysta baidarė upe,
Pakeliu irklą-vanduo lašais nubyra-Agluona....
Ant kranto juokias girtos moterys.....

Arvydas
Paskelbta 2020-06-17 13:29:32

Meilės finalas -
Gražuolė ir pabaisa -
Penas liežuviams.

Kristina
Paskelbta 2020-06-17 11:47:45

Kaukės likučiai
Spindi baloje vasaros -
Grožio iliuzija

Audronė
Paskelbta 2020-06-17 11:47:09

PASAULIO PARADOKSAI

Protestuojantys.
Aršiai stoja už gėrį!
Ir tampa... bjauriais.

Atgrasus veidas
Paslėpė jautrią širdį.
Mįslė pasauliui?

Virgilija
Paskelbta 2020-06-16 22:51:15

Aš esu vėjas ant virpančių drugelio sparnų ir ant tavo kraujuojančių rankų. Aš esu tvarstis ant išdraskyto likimo žaizdų ir ant sprogstančio pavasario žiedo. Aš esu Žodis, išsprūdęs iš mirštančių lūpų ir pakilęs į Amžinybės dangų.

Margarita
Paskelbta 2020-06-16 11:50:34

Lelijų ežere negyvos paukščio akys. Vėjo rauda žolių plaukuos. Pavakarys ant balto ir ant juodo, ant rankų kruvinų ir ant širdies.

Margarita
Paskelbta 2020-06-16 11:50:14

Drebulės lūpose išdavystė kraujo lašais šypsojosi. Brolių kerštas dalgio ašmenis virkdė. Sudejavo nukritęs juodas kaltės akmuo ant žolės ir į širdį.

Margarita
Paskelbta 2020-06-16 11:49:48

Apie vienybę

Kol Vieningi Biržai,
Vieninga ir Lietuva –
Žalioj beržų biržėj
Žaliuoja Laisva.
Stipri, patyrusi,
Kovojanti su koronavirusu.

Benediktas
Paskelbta 2020-06-16 11:48:27

Gudrus šuo

(Liaudies dainos motyvais)

Visi šunys loja,
Uodegas kilnoja –
Tiktai vienas Margis ne.
Nes dėl to lojimo
Daugelis dejuoja,
Neišsimiegoję vaikšto it sapne.

Benediktas
Paskelbta 2020-06-16 11:47:52

Kalvis

(Pagal Julių Janonį)

Pasitrauk, nekliudyk!
Juk matai, kad kalu.
Man plepėt su tavim nėr kada.
Tuoj už kritiką gausi
Kūjo koto galu,
Atsiras ant liežuvio žaizda.

Benediktas
Paskelbta 2020-06-16 11:46:56

dugne Agluona
mažą paslaptį saugo -
viltį našlaičio

* * *
skreitas Širvėnos
dangus deimantus barsto
vėrinys meilei

Ana
Paskelbta 2020-06-16 01:07:07

Bais graži dainelė,
Bais daili panelė,
Bais valgus sūnelis,
Bais gudri dukrelė:
Kur jūs tą gražumą,
Matot baisume?
Jei kada suprasit-
Apšvieskit ir mane.

Šį savo trumpą eilėraštį dedikuoju visiems, kas nemėgsta sarkazmo, nes vaikystėje nesupratau, kodėl vadino „baisiai gudria” (tik užaugus toptelėjo, kad buvau nepatogiai įžvalgus vaikas, ir dabar tikrai žinau: baisiai graži - anoks komplimentas, o baisiai valgus - tai jau rajus!).

Erato
Paskelbta 2020-06-16 01:06:10

Baisi pasaka.
"Gražuolė ir Pabaisa"
Atkerėjimas.

Andželita
Paskelbta 2020-06-15 17:26:37

Iš mana širdės telyks skelets, nelig kaukola tuščiom akiu dobėm. An jos dail balerin su balt tutu nesustodam suk pirujetu ir smeig vys gilio ir gilio sava kietu puantu. A ašė iš tolė atsargė steb šytu makabriška grože paveikslu.

Aloyza
Paskelbta 2020-06-15 17:24:00

Kalno viršūnėje Sizifas sustoja atsikvėpti.
Trapi Munko ir Čiurlionio sintezė.
Akimirką įsigali rezonansas.

pusiausvyra
Paskelbta 2020-06-15 11:38:50

Peršokti duobę,
Perbristi Stiksą,
Perrėkti Munką.
Įkvėpti oro,
Iškvėpti baimę,
Ištarti meilę.
Dalytis šviesa
Ir tamsą jaukintis,
Dykynėje sodą pradėti auginti.

pusiausvyra
Paskelbta 2020-06-15 11:38:33

Bedugnės jų akyse
Kuria magiją.
Nusimetę pavidalus,
Atlaisvinti nuo pavadžių
Demonai šoka mikrokosme.
Gimsta diena
Susidūrus dviems naktims.

pusiausvyra
Paskelbta 2020-06-15 11:38:10

Gražumėlis Biržų krašto, iškilaus jo dvaro. Apgaulingo jų alučio kas tik neragavo. Smegduobės baisiausios čia ryja žemę ir namus, lieka baisios olos gyvulių vardais minėtos.

Irena
Paskelbta 2020-06-14 21:44:58

Ji baisiai graži
Akių nuleist negali
Jaunystės grožis

Andželita
Paskelbta 2020-06-14 18:55:21

Nieko pasauly nėra gražesnio už Tėvynę, Jaunystę ir Laisvę.

Baisumas retoriniam klausime – kodėl būdamas gražioj jaunystėj palieki likusius du – Tėvynę ir Laisvę?

Trys “banginiai” ant kurių laikosi žmogaus laimė – sveikata, šeima ir turtas kuriami kantriai visą žmogaus gyvenimą, o sukurti greičiau – taip pat greit ir prarandami….

Anastazija
Paskelbta 2020-06-14 18:51:37

Baltijos haiku

jūra dužusi
už septintosios bangos
šypsosi tavim

renku vėjyje
tavo žodžiais byrantį
balandžio kvapą

tu kaskart kita
kaip banga atgimstanti
pavasariu man

Vaidas
Paskelbta 2020-06-14 18:50:13

* * *
rotai vej orklius
kol ežys ir varla steb
gražiū kirmelū

Ana
Paskelbta 2020-06-14 18:49:02

Angelo klausimas

Kas slypi žmogaus sieloj? – neseniai gimęs angelas paklausė Dievo.

Kai pamatysi savo motinos plaukus švelniai glostančią ranką, šaltakraujiškai pasmaugusią svetimą senolę, atsivers visas žmogaus sielos baisumas ir grožis. Tada tu ir žinosi, kas joje slypi.

Aloyza
Paskelbta 2020-06-08 15:42:59


Viso: 200 dalyviai/-ų