Apie konkursą

Mieli biržiečiai,

Mūsų visų kraujyje cirkuliuoja tarmė, kuria kalbame su šeimos nariais, prasilenkdami parduotuvėje, kartais – ir išvykę į kitus miestus, šalis, kai pasiilgstame įprasto skambesio. Kiekvienos kartos biržiečių tarmė kitokia, vienaip ją jaučia Biržuose gyvenantys, kitaip – nuo jų fiziškai nutolę žmonės. Kitokia tarmė, kitokia biržietiškos tapatybės formulė.

Visai neseniai pamėginau rašyti poeziją biržietiškai. Tai buvo savotiškas eksperimentas, terapija pačiai sau: iš pradžių viduje grūmėsi „literatūrinės“ kalbos ir nuo vaikystės įprastos tarmės žodžiai, paskui atsivėrė visai kitoks, labai stiprus, iš vidaus ateinantis, senų balsų diktuojamas, kalbėjimas.

Kviečiu ir jus paeksperimentuoti ir rašyti eiles biržietiškai!

Biržų rajone tarmių atspalvių yra ir daugiau – rytų aukštaičiai panevėžiškiai (Biržai, Pabiržė, Nemunėlio Radviliškis), rytų aukštaičiai kupiškėnai (Papilys, Kupreliškis), rytų aukštaičiai uteniškiai (Vabalninkas). Visų jų skambesys tinka konkursui.

Būtų puiku, jei tarmiškai poeziją kurtų ne vien Biržuose gyvenantys, bet ir nuo jų nutolę žmonės, norintys atgaivinti savo biržietišką tapatybę.

Konkurso tema: laisva.

Dalyvavimas:

Kiekvienas gali sukurti eilėraštį biržiečių tarme ir nuo birželio 1 iki rugpjūčio 2 dienos siųsti:

 • elektroniniu paštu konkursui@birzuhaiku.lt;
 • į „Šiaurės rytų“ redakciją adresu Vytauto g. 53-1, 41144 Biržai.

Atsiųsti eilėraščiai bus skelbiami puslapyje www.birzuhaiku.lt ir „Šiaurės rytų“ laikraštyje. Konkursui pasibaigus, kiekvienas rėmėjas ieškos geriausio eilėraščio autoriaus, kuriam paskirs savo įsteigtą prizą.

Laimėtojai bus paskelbti rugpjūčio 4 dieną ir apdovanoti rugpjūčio 6 dieną Biržų pilyje, miesto šventės metu.

Taisyklės:

 1. Eilėraščiai turi būti parašyti biržietiškai.
 2. Tema – laisva.
 3. Vienas dalyvis gali siųsti ne daugiau kaip tris eilėraščius.
 4. Kiekvienas dalyvis asmeniškai atsako už kūrinio autorystę ir jį siųsdamas patvirtina, kad tai būtent jo darbas.
 5. Siųsdami nurodykite vardą, pavardę, amžių ir savo kontaktą.
 6. Pasirašydami slapyvardžiu, nurodykite savo tikrą vardą ir pavardę. Šiuos duomenis skelbsime tik tada, jei laimėsite ir mums prireiks juos įrašyti į diplomą.
 7. Konkursas vyksta nuo 2017-06-01 iki 2017-08-02.

Vertintojai:

 • Biržų rajono savivaldybė.
 • Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka.
 • Laikraštis „Šiaurės rytai“.
 • Biržų krašto muziejus „Sėla“.
 • Poetė, rašytoja Sara Poisson.
 • Vargonininkė Ieva Morkūnaitė.
 • Konkurso organizatorė Rugilė Audenienė.

Dalyvauti